Přejít na obsah

Zpracování digitalizovaného obrazu (ZDO)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Železný Miloš
Přednášející: Železný Miloš Krňoul Zdeněk Gruber Ivan
Cvičící: Jiřík Miroslav, Gruber Ivan

Anotace

HW: Principy digitalizace TV signálu, přehled senzorů, funkční prvky systému DZO, typy TV kamer, vstupní videozesilovač - synchronizační obvody, A/D převodníky pro digitalizaci obrazu, obrazové paměti, požadavky na rychlost a kapacitu, řadič činnosti, prostředky pro zobrazení a interaktivní komunikaci, moderní grafické systémy, obrazové procesory. SW: principy vnímání, matem. a stat. charakteristiky, obrazové modely, topologie a geometrie v obrazu, zkvalitnění obrazu a segmentace, histogram jasových úrovní, prahování, matice sousednosti, detekce hran a čar v obrazu, skeletizace, ztenčování, diskrétní obrazové transformace, přehled, metody filtrace obrazu, popis a analýza obrazu, rozpoznávání, ukázkové aplikace v průmyslu a lékařství.

Přehled látky

Odkaz prezentace z přednášky:

1.

Úvod

2.

Předzpracování I.

3.

Předzpracování II.

4.

Segmentace I- Úvod, prahování

5.

Segmentace II - Další metody segmentace

6.

Morfologie

7.

Popisy I - Základní metody

8.

Popisy II - Další přístupy popisů oblastí, studijní materiál

9.

Klasifikace  - Classification

10.

Neuronové sítě - CNN

11.

3D vidění - Techniky snímání a data

12.

Analýza pohybu - Úvod, přehled metod


Odkazy na cvičení

1 First labIntroduction into computer vision (Python) , Colors (Python) ,    Matlab version
2 Intensity Transfomration, Geometric Transformation (Python)Useful tricks in Python ,   (Matlab version)
3 Filtration and edge detection (python)Precise edge localization,  (Matlab version)
4

Frequency analysis (Python) (Matlab version)

5 Image Segmentation (Python)  Graph-Cut     (Matlab version)
6 Morphological operation (Python)        ( Matlab version)
7 Object description (Python)       ( Matlab version )
8

Advanced object description

9 Classification
10 Neural networks
11

Hough transform (Python)         ( Houghtransform and 3D vision in Matlab )

12 Motion analysis   Background subtraction   Optical flow
  3D Vision (Python)  staré verze ( Geometry 3D vision in Matlab ) - alternativa PPT


průběžné výsledky zdePožadavky

VYBRÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE do 19.3.

ODEVZDAT NÁVRH SEMESTRÁLNÍ PRÁCE do 23.4. do 23:59, nejlépe elektronicky na email grubiv(at)kky.zcu.cz a mjirik(at)kky.zcu.cz

ODEVZDÁNÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE do 28.5. do 23:59

Každý den zpoždění s odevzdánim je penalizovan ztrátou 3 bodu. Po dohodě se může termín odevzdání posunout, automaticky je strženo 18 bodů.

Oprava práce bude provedena do 30.6. výsledky budou zveřejněny na webu.

 

Semestralni práce

Zadani 2021

Zadani 2020

Zadani 2019

Zadani 2018

Zadani 2017

Zadani 2016

Zadani 2015 

Bodové hodnocení semestrální práce

Návrh (dokument "pro zadavatele" včetně všech omezení) 10 bod

Závěrečná zpráva (dokumentace, hodnocení) 15 body

Funkčnost programu 40 bodů

 

Pro udělení zápočtu:

Získat alespoň 60 bodů během semestru.

Celkem lze ziskat 100 bodů (35 bodů aktivita+písemné práce, 65 bodů sem. práce). Hodnocení ze semestru se promítne do zkoušky. Pokud nemůžete chodit na cvičeni lze se dohodnout na individuálním přístupu.

Hodnocení semestru:

0 - 59 bodů = C

60 - 79 bodů = B

80 - 100 bodů = A

 

C znamená, že student nesplnil požadavky na zápočet. B, A znamená splněno, resp. splněno na výbornou.

Zkouška

Ústní zkouška z přednášeného materiálu. Studenti ohodnoceni za semestr jako B si losují 3 otázky, které po možné přípravě zodpoví. Studenti ohodnoceni jako A odpovídají pouze na 2 z 3 vylosovaných otázek.
Text

 

Další aktivity pro studenty ZDO v oblasti zpracování digitalizovaného obrazu:Soubory ke stažení

Soubory .M
evaluaceKarty2012.m
karty2012.m
Soubory .PDF
ZDO_aktual_130215.pdf
Soubory .TXT
zdo_fourier.txt
Soubory .ZIP
markanoid.zip

text to speech