Přejít na obsah

Základy umělé inteligence (ZUI)

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Radová Vlasta
Přednášející: Radová Vlasta
Cvičící: Radová Vlasta

Anotace

Vymezení předmětu umělá inteligence (UI), oblasti využití metod UI. Problematika řešení úloh v UI, heuristické prohledávání. Způsoby reprezentace a odvozování znalostí v UI, základy logického programování. Základní pojmy a charakteristiky znalostních systémů, příklady jejich využití. Metody získávání znalostí. Principy systémů vnímání prostředí, komunikace člověk-stroj mluvenou řečí, základy zpracování vizuální informace. Základní charakteristiky umělých neuronových sítí, metody učení.

Přehled látky

Obsah přednášek

 • Hlavní témata umělé inteligence
 • Automatické řešení úloh
 • Hraní her
 • Reprezentace znalostí
  • úvod
  • scénáře
  • rámce
  • produkční systémy
 • Expertní systémy
 • Filozofické problémy umělé inteligence, filozofické otázky umělé inteligence

 

Příklady z přednášek

 • Automatické řešení úloh - přesunování disků - backtracking
 • Automatické řešení úloh - přesunování disků - backtracking s omezenou hloubkou
 • Automatické řešení úloh - přesunování disků - prohledávání do šířky
 • Automatické řešení úloh - přesunování disků - prohledávání s minimální cenou
 • Hraní her (hra nim)
 • Reprezentace znalostí - scénář ZUBAŘ
 • Reprezentace znalostí - rámec BYT
 • Reprezentace znalostí - produkční systém určení živočišného druhu

 

Příklady k procvičení

 • Automatické řešení úloh - převozník, vlk, koza, zelí - backtracking
 • Automatické řešení úloh - přelévání vody - backtracking
 • Automatické řešení úloh - přelévání vody - prohledávání do šířky
 • Automatické řešení úloh - přelévání vody - prohledávání s minimální cenou
 • Hraní her - sirky
 • Reprezentace znalostí - scénáře - návštěva restaurace
 • Reprezentace znalostí - rámce - hypermarket
 • Reprezentace znalostí - produkční systémy - známka ze zkoušky


Literatura

Havel I.M. Přirozené a umělé myšlení jako filozofický problém. Kapitola z knihy Mařík V. a kol. Umělá inteligence 3. Academia, Praha, 2001.
text to speech