Přejít na obsah

Současné granty

Granty

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Hlavním cílem projektu je vyvinutí systému umožňujícího plně automatizovaný proces hlasové konzervace se zvláštním zřetelem na pacienty s indikovanou totální laryngektomií. Systém bude založen na efektivní integraci subsystému pro automatické (nedozorované) nahrávání původního hlasu pacienta, subsystému pro plně automatickou rekonstrukci hlasu z takto pořízených nahrávek pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru a metodiky optimálního včlenění procesu hlasové konzervace do logistiky léčby pacientů ORL.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: TA ČR, TH02010307
Období řešení:2017 - 2020