Přejít na obsah

Současné granty

Centra

Centrum pokročilých jaderných technologií

Centrum pokročilých jaderných technologií definuje systém dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích výzkumných organizací a významných průmyslových podniků. Důvodem vzniku CANUT je vybudování strategického partnerství členů konsorcia v oblasti jaderných technologií, ve kterých patří zúčastněné organizace k mezinárodně uznávaným výzkumným institucím a průmyslovým podnikům s dlouhou historickou tradicí. Tyto technologie patří ke klíčovým a prestižním tématům výzkumu v celém světě.


Vedoucí: Prof. Ing. Schlegel Miloš, CSc.
Zadavatel: TAČR - Centra Kompetence TE01020455
Období řešení:2012 - 2019


Pokročilé senzory a metody zpracování dat ze senzorů

Centrum se zabývá vývojem pokročilých senzorů a metod pro zpracování senzorových dat pro širokou třídu průmyslových aplikací. Aplikace zahrnují například navigaci v letectví a na železnici a senzorové technologie pro monitorování zdraví budov.


Vedoucí: Doc. Ing. Straka Ondřej, Ph.D.
Zadavatel: TAČR - Centra Kompetence TE02000202
Období řešení:2014 - 2019


Granty

Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu se zaměřením na pacienty po totální laryngektomii

Hlavním cílem projektu je vyvinutí systému umožňujícího plně automatizovaný proces hlasové konzervace se zvláštním zřetelem na pacienty s indikovanou totální laryngektomií. Systém bude založen na efektivní integraci subsystému pro automatické (nedozorované) nahrávání původního hlasu pacienta, subsystému pro plně automatickou rekonstrukci hlasu z takto pořízených nahrávek pacienta pomocí personalizovaného řečového syntetizéru a metodiky optimálního včlenění procesu hlasové konzervace do logistiky léčby pacientů ORL.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: TA ČR, TH02010307
Období řešení:2017 - 2020