Přejít na obsah

Novinky

Výběr témat BP studenty 2. ročníku bakalářského studia

Upozornění studentům 2. ročníku bakalářských studijních oborů Kybernetika a řídicí technika, Inteligentní komunikace člověk-stroj, Počítačové řízení strojů a procesů, Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci, kteří chtějí v akademickém roce 2017/18 ukončit své studium složením bakalářské zkoušky (BZKŘT) spojené s obhajobou bakalářské práce (BPKŘT).Výběr témat DP studenty 1. ročníku navazujícího magisterského studia

Upozornění studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia studijního oboru Kybernetika a řídicí technika (KŘT) a Řídicí a rozhodovací systémy (ŘRS), kteří chtějí v akademickém roce 2016/2017 ukončit své studium obhajobou diplomové práce (DP) a složením státní závěrečné zkoušky (SZZ).
text to speech