Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Campr, P. and Campr, M. and Hanzlíček, Z. and Krňoul, Z. and Grůber, M. and Zajíc, Z. and Hoidekr, J. and Matoušek, J. : Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené . 2011.

Další informace


SW KKY

Abstrakt

Technologie integruje různé algoritmy, interní moduly a externí nástroje pro vytváření učebních textů pro nevidomé a zrakově postižené studenty, se speciální podporou pro matematické a fyzikální zápisy. Tyto texty jsou pak dostupné studentům se zrakovým postižením ve speciálních přístupných formátech s podporou automatického čtení s využitím text-to-speech (TTS) technologie. Celý systém je provozován jako webová aplikace na centrálním serveru a je přístupný on-line. Administrační část, která je využívána autory textů (učitelé), umožňuje editaci učebních textů a vzorců. Texty lze strukturovat do samostatných celků (témata), a ty dále dělit a využívat speciální bloky s různým formátováním. Pro tuto administrační část byly vyvinuté technologie pro editaci a správu textů v databázovém systému a editaci matematických vzorců online. Ve veřejné části, kterou využívají studenti, jsou texty dostupné v různých formátech zobrazení a kontrastech (pro studenty se zrakovým postižením). Texty jsou zároveň hlasitě předčítány modulem TTS, který automaticky čte nachystané texty i matematické vzorce. Uživatel má možnost si zvolit rychlost hlasu, kterým je text předčítán. Tento výstup využívají i nevidomí studenti. Pro hlasité čtení textů lze využít tento integrovaný TTS modul nebo i běžně dostupné hlasové čtečky. Inovativní řešení poloprovozu umožňuje editaci učebních textů on-line, zpřístupnění textů přes integrovanou hlasovou čtečku a zejména čtení matematických a fyzikálních vzorců.

Abstrakt v češtině

Technologie integruje různé algoritmy, interní moduly a externí nástroje pro vytváření učebních textů pro nevidomé a zrakově postižené studenty, se speciální podporou pro matematické a fyzikální zápisy. Tyto texty jsou pak dostupné studentům se zrakovým postižením ve speciálních přístupných formátech s podporou automatického čtení s využitím text-to-speech (TTS) technologie. Celý systém je provozován jako webová aplikace na centrálním serveru a je přístupný on-line. Administrační část, která je využívána autory textů (učitelé), umožňuje editaci učebních textů a vzorců. Texty lze strukturovat do samostatných celků (témata), a ty dále dělit a využívat speciální bloky s různým formátováním. Pro tuto administrační část byly vyvinuté technologie pro editaci a správu textů v databázovém systému a editaci matematických vzorců online. Ve veřejné části, kterou využívají studenti, jsou texty dostupné v různých formátech zobrazení a kontrastech (pro studenty se zrakovým postižením). Texty jsou zároveň hlasitě předčítány modulem TTS, který automaticky čte nachystané texty i matematické vzorce. Uživatel má možnost si zvolit rychlost hlasu, kterým je text předčítán. Tento výstup využívají i nevidomí studenti. Pro hlasité čtení textů lze využít tento integrovaný TTS modul nebo i běžně dostupné hlasové čtečky. Inovativní řešení poloprovozu umožňuje editaci učebních textů on-line, zpřístupnění textů přes integrovanou hlasovou čtečku a zejména čtení matematických a fyzikálních vzorců.

Detail publikace

Název: Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené
Autor: Campr, P. ; Campr, M. ; Hanzlíček, Z. ; Krňoul, Z. ; Grůber, M. ; Zajíc, Z. ; Hoidekr, J. ; Matoušek, J.
Název - česky: Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Prototyp, uplatněná metodika, autorizovaný software
/ 2015-05-21 12:02:06 /

Klíčová slova

učební pomůcky, matematika, fyzika, přístupnost, automatická syntéza mluvené řeči, zrakové postižení

Klíčová slova v češtině

učební pomůcky, matematika, fyzika, přístupnost, automatická syntéza mluvené řeči, zrakové postižení

BibTeX

@MISC{CamprP_2011_Systemprospravua,
 author = {Campr, P. and Campr, M. and Hanzl\'{i}\v{c}ek, Z. and Kr\v{n}oul, Z. and Gr\r{u}ber, M. and Zaj\'{i}c, Z. and Hoidekr, J. and Matou\v{s}ek, J.},
 title = {Syst\'{e}m pro spr\'{a}vu a ozvu\v{c}ov\'{a}n\'{i} u\v{c}ebn\'{i}ch text\r{u} pro zrakov\v{e} posti\v{z}en\'{e}},
 year = {2011},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/CamprP_2011_Systemprospravua},
}