Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2019

Rok 2019

 + / - Články z časopisů

Tůmová, O. and Tůma, F. : Kontrola výroby a regulační diagramy . JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA (JMO), vol. ROČNÍK 64, 2/2019, p. 55-58, JEMNÁ MECHANIKA A OPTIKA, Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, 2019.

 + / - Statě ve sborníku

M. Bulín : Reading text in images with EAST and Kaldi . SVK FAV 2019 – magisterské a doktorské studijní programy, p. 28-29, Západočeská univerzita v Plzni, Jan Rendl, FAV/ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2019.
M. Bulín and L. Šmídl and J. Švec : On Using Stateful LSTM Networks for Key-Phrase Detection . Text, Speech and Dialogue, 24, Springer Nature, Kamil Ekštein, 2019.
Matoušek, J. and Tihelka, D. : Using Extreme Gradient Boosting to Detect Glottal Closure Instants in Speech Signal . IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), p. 6515-6519, Brighton, Great Britain, 2019.
Petr Neduchal and Miloš Železný : Frontier Detection in Consecutive Grid Maps with Set Reduction . Proceedings of 14th International Conference on Electromechanics and Robotics “Zavalishin's Readings”, Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 154, p. 441-453, Springer, 2019.
Zbyněk Zajíc and Josef V. Psutka and Lucie Zajícová and Luděk Müller and Petr Salajka : Diarization of The Language Consulting Center Telephone Calls . Speech and Computer (SPECOM 2019), p. 549-558, Springer, Cham, 2019.