Přejít na obsah

Publikace katedry kybernetiky v roce 2019

Rok 2019

 + / - Statě ve sborníku

M. Bulín : Reading text in images with EAST and Kaldi . SVK FAV 2019 – magisterské a doktorské studijní programy, p. 28-29, Západočeská univerzita v Plzni, Jan Rendl, FAV/ZČU, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2019.