Přejít na obsah

Studentské práce

Na této stránce naleznete seznam témat studentských prací. Obor tématu je pouze doporučený, nemusí být vždy podmínkou.

Studenti si téma vyberou tak, že kontaktují zadavatele, který je uveden u tématu (osobně, telefonicky, e-mailem).

Zadavatelé upravují témata v administrační části webu zde. Témata lze případně zasílat správkyni témat Lence Jirsové.

Studentské práce na katedře kybernetiky

Nalezené práce: 168

 
název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Heuristické metody pro optimalizaci PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Modelování dynamiky paralelních robotů PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
3D vidění PRJ4 PRJ5
2012/2013
Krňoul Zdeněk
UI
zadáno
Aktivní tlumení vibrací elektromechanických soustav PRJ4
Schlegel Miloš
volné
Aktivní vyvažování klikového hřídele DP
2012/2013
Schlegel Miloš
volné
Akustická segmentace řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Šmídl Luboš
UI
volné
Algoritmy pro detekci rubbingu na parních turbinách Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2012/2013
Jakl Jan
volné
Analýza a predikce elektrické spotřeby zákazníků. DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Janeček Petr
volné
Analýza a predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, vítr, kogenerační zdroje) PRJ4 PRJ5 BP DP SPC
Janeček Petr
volné
Analýza a zpracování signálů v LabVIEW Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Liška Jindřich
IŘS
volné
Analýza genetické podobnosti evropských/světových populací s populací dárců kostní dřeně ČNRDD PRJ4 PRJ5 BP
2017/2018
Houdová Lucie
volné
Analýza obrazové scény - dohledový systém PRJ4 PRJ5 BP
2016/2017
Bureš Lukáš
UI
volné
Analýza valgózního postavení pat
Ryba Tomáš
volné
Analýza změn vybarvení ryb DP
Urbanová Pavla
UI
volné
Aplikace regresních metod v úloze lokalizace DP
2012/2013
Punčochář Ivo (ZČU, Plzeň), Jindřich Duník (Honeywell International s.r.o., ATE Aerospace, Brno)
volné
Audio-vizuální rozpoznávání mluvené řeči DP
Zelinka Jan
volné
Automatická detekce "muž"/"žena" ze signálu BP PRJ5 PRJ4 SPC
Zelinka Jan Šmídl Luboš
UI
zadáno (Jan Holeček)
Automatická fonetická segmentace pro syntézu řeči DP BP PRJ5 PRJ4
2016/2017
Matoušek Jindřich
UI
volné
Automatická kontrola anotace řečových nahrávek PRJ4 PRJ5 BP DP
2015/2016
Matoušek Jindřich
UI
volné
Automatické měření 2D strojních součástí PRJ4 PRJ5 BP
Bureš Lukáš
UI
volné
Automatické určení vstupu portální žíly do jater SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Automatický překlad SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2012/2013
Kanis Jakub
volné
Automatizace přípravy dat k tvorbě akustického modelu DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Autonomní řízení malých závodních autíček PRJ4 PRJ5 BP
Flídr Miroslav
volné
Autonomní řízení RC autíček pomocí zpětnovazebního učení SPC PRJ4 PRJ5 BP
Škach Jan
zadáno
Autonomous poker machine PRJ4 PRJ5 BP DP
2016/2017
Hlaváč Miroslav
UI
zadáno (Jan Hrdlička)
Clustering, shlukování textů - třídění dokumentů podle jejich podobnosti SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Skorkovská Lucie
UI
volné
CMOS biosenzory PRJ4 PRJ5 BP DP
Georgiev Daniel
volné
Cooperative Control of Multi-Agent Systems, Consensus Problem PRJ5 BP DP PRJ4
Königsmarková Jana
volné
Deep Learning for fungus Identification SPC PRJ4 PRJ5 DP
2017/2018
Picek Lukáš
volné
Detekce hudby v řečovém signálu BP DP
Psutka Josef V.
UI
zadáno (Viktor MÄRZ)
Detekce klíčových frází pro malé zařízení BP
2015/2016
Šmídl Luboš
UI
zadáno (Martin Majer)
Detekce polarity řečového signálu PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Matoušek Jindřich
UI
volné
Detekce poruch v satelitních navigačních systémech BP DP
Straka Ondřej
volné
Detekce řeči - trénování a vyhodnocení PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Šmídl Luboš
UI
volné
Detekce srdečního tepu raka infra kamerou BP DP
2016/2017
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Detekce tématu historických textů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Skorkovská Lucie
UI
volné
Detekce úseků nahrávky s více řečníky mluvícími přes sebe PRJ4 PRJ5 BP DP
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Detekce začátků a konců řeči v řečových signálech pro syntézu řeči PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Matoušek Jindřich
UI
volné
Detekce změny hlasu u pacientů po operačním zákroku v oblasti krku DP BP PRJ5 PRJ4
2016/2017
Matoušek Jindřich
UI
volné
Detekce změny řečníka pomocí metod zpracování obrazu PRJ4 PRJ5 DP
Hrúz Marek
UI
volné
Diarizace řečníka v telefonních hovorech DP
2017/2018
Zajíc Zbyněk
UI
zadáno (Ondřej Macek)
Dynamická metoda pro otimalizaci robotů PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Evoluční algoritmy v úloze strojové syntézy řeči PRJ4 PRJ5 DP
2012/2013
Romportl Jan
UI
volné
Face Recognition PRJ4 PRJ5 BP DP
2016/2017
Gruber Ivan
UI
volné
Grafická vizualizace a monitorování stavu systému pro dispečerské stanoviště DP
2012/2013

IŘS
volné
Grafické uživatelské rozhraní jednoduchých úloh virtuální laboratoře v HTML5 BP PRJ5 PRJ4
Balda Pavel
IŘS
volné
Hlasové dialogové systémy BP DP
Švec Jan
UI
volné
Hlasové ovládání domácnosti PRJ4 PRJ5 BP DP
2016/2017
Chýlek Adam
UI
volné
Hodnocení kvality řečové syntézy s využitím EEG PRJ5 PRJ4
2014/2015
Romportl Jan
UI
zadáno (Jan Hranička)
Identifikace modelu inerciálních senzorů DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Implementace (semi)optimálních metod prořezávání a regularizace ANN SPC PRJ4 PRJ5
Trmal Jan
volné
Implementace generátoru 3-fázového AC průběhu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ4 PRJ5
2015/2016
Jelínek Libor
zadáno (Karel Kříž)
Implementace metod a algoritmů bezkontaktní detekce vibrací lopatek parních turbín Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Liška Jindřich
IŘS
volné
Implementace PID regulátoru v mikrokontroleru (Arduino) PRJ4 PRJ5
2016/2017
Jelínek Libor
zadáno (Jan Hrdlička)
Implementace průmyslového Ethernetu v FPGA BP DP
Balda Pavel
IŘS
volné
Implementace sekvenčního stavového automatu v mikrokontroleru (Arduino) PRJ4 PRJ5
Jelínek Libor
volné
Integrace bezdrátových prvků EnOcean do systému REX na Raspberry Pi PRJ5 BP
2014/2015
Sobota Jaroslav
zadáno (Toupal Martin)
Inteligentní prohlížeč archivních dat řídicího systému REX BP DP
Balda Pavel
IŘS
volné
Interpolátory trajektorií v robotice PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Jazykové modely s využitím neuronových sítí SPC PRJ5
Trmal Jan
volné
Kalibrace robotů PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Kolize paží při animaci 3D avatara SPC BP
2013/2014
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Konstrukce přípravku pro ověření přesnosti průmyslových senzorů vzdálenosti pomocí referenčního laserového senzoru SPC PRJ4
Jelínek Libor
volné
Matematický model chlazení spalovacího motoru DP
2012/2013
Tůma František
zadáno (Boháč Pavel)
Metody časo-frekvenčního zpracování signálů BP PRJ5 PRJ4
Jakl Jan
IŘS
volné
Metody hledání zdrojů poruch u rozsáhlý MIMO systémů DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2014/2015
Čech Martin
volné
Metody monitorování a ohodnocování kvality regulace PID regulátorů PRJ5 BP DP PRJ4 SPC

volné
Metody odhadu stavu nelineárních systémů DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Metody řešení problematiky řídkých dat v úloze modelování spolehlivosti energetických systémů BP PRJ4
2013/2014
Jirsová Lenka
IŘS
volné
Metody vyhledávání informací SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Skorkovská Lucie
UI
volné
Mikroprocesorové řízení pohonů BP PRJ5
2010/2011
Goubej Martin
zadáno (Papule)
Modelování a řízení snake-like robotů s vetknutým koncem BP DP
Švejda Martin
volné
Modelování a řízení systému ,,kyvadlo s hmotnou pružinou" PRJ4
Schlegel Miloš
volné
Modelování a simulace systému pomocí jazyku Modelica SPC PRJ4 PRJ5
Reitinger Jan
volné
Modelování rychlosti větru pro větrné elektrárny SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno
Moderní metody odhadu stavu DP
Straka Ondřej
volné
Monitorování a diagnostika provozu rotačních strojů Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Liška Jindřich
IŘS
volné
Multi Kinect 3D reconstruction BP PRJ5 PRJ4
2016/2017
Bureš Lukáš
UI
volné
Navigace v budově pomocí rozšířené reality SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2016/2017
Neduchal Petr
UI
volné
Návrh a analýza metody pro in vivo vyhodnocení proteinu pomoci kvantitativní fluorescencní mikroskopie. BP PRJ5
2012/2013
Georgiev Daniel
BIO
zadáno (Martin Leba)
Návrh a realizace analyzátoru echolokačních signálů netopýrů pro přírodovědecké účely DP
2014/2015
Jelínek Libor
zadáno (Jiří Hlaváček)
Návrh a realizace vyhodnocovacích funkcí v Case/4/0 pro automatické generování HTML dokumentace. BP
Fetter Miloš
IŘS
volné
Návrh a realizace výukových modelů ovládaných pomocí mikrokontroléru Arduino a řídicího systému REX DP BP PRJ5 PRJ4
2013/2014
Sobota Jaroslav
volné
Návrh programovacích her pro Matlab PRJ5 PRJ4
Vaněk Jan
UI
volné
Návrh sensoru rychlosti a polohy založeném na víceosých akcelerometrech a gyroskopech SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ježek Ondřej
volné
Neuronové sítě v úloze adaptivního řízení DP
Král Ladislav
volné
Nízkoúrovňové programování pro Raspberry Pi SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2014/2015
Ježek Ondřej
IŘS
volné
Normalizace textu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2012/2013
Kanis Jakub
volné
Object Tracking with Occlusion SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Bureš Lukáš
UI
volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření SPC PRJ4 BP DP PRJ5

volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Odhad přízvuku v ruském jazyce pro účely TTS PRJ4 PRJ5 BP
2016/2017
Jůzová Markéta
UI
zadáno (Chizhova)
Odhad stavu lineárních systémů BP
Straka Ondřej
volné
Odstraňovač šumu/poruch pro systém rozpoznávání řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Šmídl Luboš
UI
volné
Optimalizace parametrů akustických modelů SPC BP
Psutka Josef V.
UI
volné
Paralelní programování v praxi na metodách umělé inteligence a strojového učení. SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Vaněk Jan
UI
volné
Plánování trajektorie pohybu robotických manipulátorů BP PRJ5
2009/2010
Goubej Martin
zadáno (Přibyl)
Počítačová podpora chirurgie jater SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
BIO
volné
Pokročilé metody ve vyhledávání informací DP
2015/2016
Skorkovská Lucie
zadáno (Veronika Řežábková)