Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Object Tracking with Occlusion
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Bureš Lukáš

Detail


1. Úvod

Sledování je proces lokalizace pohybujícího se objektu nebo více objektů v průběhu času pomocí fotoaparátu. To má za následek celou řadu využití, z nichž některé jsou: interakce člověka s počítačem, bezpečnost a ostraha, rozšířená realita, řízení dopravy, atd. Sledování objektu ve videu muže být časově náročný proces vzhledem k množství dat, které je obsaženo ve videu.2. Rámcové zadání

Cílem práce je implementovat systém sledování objektu v reálném čase, který by byl schopný se vypořádat s částečným nebo úplným překrytím (po omezený čas a v předem definovaných podmínkách) sledovaného objektu. Navržený algoritmus by měl být nezávislý na sledovaném objektu. Algoritmus bude moci využívat obrazové informace z kamery a/nebo kinectu, popřípadě Viconu. Téma práce je zaměřeno na zpracování digitálního obrazu. Téma je vhodné začít řešit v rámci projektu a následně navázat bakalářskou a diplomovou prací.

Rámcové zadání:

  • Seznámení se s možnostmi sledování objektu ve videozáznamu.
  • Návrh metody sledování zakrytého objektu.
  • Implementace systému pro automatické sledování v reálném čase s využitím obrazové informace z kamery a/nebo kinectu, popřípadě Viconu.
  • Vyhodnocení úspěšnosti, opakovatelnosti a chyb sledování objektu.


3. Požadavky

Chuť pracovat a učit se novým věcem, samostatnost, základní znalost programování v C++ a/nebo MATLABu, zájem o oblast zpracování digitálního obrazu výhodou.


text to speech