Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Sémantické entity pro porozumění řeči
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Chýlek Adam

Detail

Součástí strojového porozumění mluvené řeči je detekce sémantických entit. Sémantické entity mohou být definovány pomocí gramatik, které pravidly popisují posloupnosti slov, které pod danou entitu významově spadají. Popis mnohých entit (jako datum, čas, názvy měst či ulic) je obecný a lze jej využít napříč různými aplikacemi.

Úkolem práce je

  • sestavení gramatik obecných sémantických entit a
  • umožnění jejich využití ve webových aplikacích jednoduchým zahrnutím JavaScriptové knihovny.

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat
  • samostatnost
  • schopnost algoritmizace
  • znalost JavaScriptu a HTML

Zdroj informací:

  • odborná literatura (dodá vedoucí);
  • zkušenosti a nápady vedoucího;
  • internet.


text to speech