Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Automatická fonetická segmentace pro syntézu řeči
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Matoušek Jindřich

Detail

Automatická fonetická segmentace zahrnuje celou řadu úloh a různých metod, jejichž cílem je nalézt (automaticky) co nejpřesnější hranice řečových jednotek v souvislém signálu řeči. V rámci této práce se budeme zaměřovat na aspekty automatické fonetické segmentace související se syntézou řeči z textu (TTS), tj. úkolem bude navrhnout či zdokonalit techniky, jež povedou k přesnějšímu vymezení řečových jednotek a následně k vyšší kvalitě syntetizované řeči.

Konkrétní téma bude upřesněno v závislosti na typu projektu (Projekt x, BP nebo DP). Téma je ideální rozpracovat v některém z projektů 4, 5 nebo BP a pokračovat v jeho řešení v navazujícím projektu nebo DP.

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat
  • samostatnost
  • schopnost algoritmizace
  • práce se zahraniční odbornou literaturou (AJ)

Zdroj informací:

  • odborná literatura (dodá vedoucí);
  • zkušenosti a nápady vedoucího;
  • internet.

Řešením projektu se budete spolupodílet na vývoji českého systému konverze textu na řeč ARTIC a svou prací přispějete ke zdokonalení tohoto systému. Více informací o systému naleznete na artic.zcu.cz a www.speechtech.cz.


text to speech