Přejít na obsah

Studium v zahraničí

V rámci studia mohou studenti jeden či více semestrů strávit na zahraniční univerzitě. Bližší informace poskytne oddělení zahraničních vztahů.

Studenti mohou využít některý z mezinárodních programů jako jsou Free Movers, Erasmus+, Leonardo da Vinci a další. Informace budou postupně aktualizovány.

STUDIJNÍ PROGRAM "FREE MOVERS"

Základní charakteristikou programu Free Movers (na rozdíl od Erasmu) je, že nejsou předem uzavřeny bilaterální dohody a student si může vyhledat kontakt sám. Minimální délka stáže je 28 dní (1 měsíc), stipendia jsou podobná jako u Erasmu, student také musí plnit studijní povinnosti a přivézt o tom doklad.

 

STUDIJNÍ PROGRAM "ERASMUS+"

Základní informace o programu ERASMUS jsou uvedeny na stránkách oddělení zahraničních vztahů. Najdete tam mimo jiné kompletní seznam bilaterálních dohod pro celou FAV a další informace o programu Erasmus+.

Katedra kybernetiky má navázány následující bilaterálních dohody. Číslo uvedené ve sloupci počet míst udává počet nasmlouvaných studento-semestrů, čili pokud by jeden student vycestoval na dva semestry, zabral by tím 2 místa (výjimečně se podařilo prodloužit pobyt na další semestr nad rámec nasmlouvaných čísel).

 stát  název univerzity  počet míst   kontaktní osoba na KKY   stav
 DK - Dánsko    University of Southern Denmark (Syddansk Universitet)  2 Pavel Ircing aktivní
 FR - Francie  ESIEE Paris  5 Pavel Ircing aktivní
 DE - Německo  Fachhochschule Brandenburg  4 Pavel Ircing aktivní
 BE - Belgie  University of Mons (Université de Mons)  1 Pavel Ircing aktivní
 GR - Řecko  University of Crete (Πανεπιστήμιο Κρήτης)  2 Pavel Ircing aktivní

Poznámka: V případě, že uvažujete o využití programu Erasmus, nenechávejte vše na poslední chvíli a kontaktujte katedrálního koordinátora hned. Pomůže nám to lépe udržovat existující dohody.

Přihláška k účasti v programu ERASMUS se podává katedrálnímu koordinátorovi KKY (Pavel Ircing), která obsahuje

  1. vyplněný a podepsaný formulář přihlášky KKY, ke stažení zde ve wordu nebo pdf
  2. vyplněný a podepsaný formulář přihlášky ZV, ke stažení zde, pokud uvažujete o více univerzitách, ponechte v oficiální přihlášce ZV volné místo nebo vyplňte přihlášku ZV pro všechny univerzity, v přihlášce KKY uveďte jejich pořadí
  3. strukturovaný životopis.

V případě dotazů ke katedrálnímu kolu výběrového řízení či ke konkrétní univerzitě se obracejte na Pavla Ircinga, mail ircing@kky.zcu.cz.

Stránka aktualizována 24.9.2018.text to speech