Přejít na obsah

Studium v zahraničí

V rámci studia mohou studenti jeden či více semestrů strávit na zahraniční univerzitě. Bližší informace poskytne oddělení zahraničních vztahů.

Studenti mohou využít některý z mezinárodních programů jako jsou Free Movers, Erasmus+, Leonardo da Vinci a další. Informace budou postupně aktualizovány.

STUDIJNÍ PROGRAM "FREE MOVERS"

Aktuálně je vyhlášeno předkolo výběrového řízení pro program INTER-19, tj. "FREE MOVERS" pro celosemestrální výjezdy LS 2018/2019 do mimoevropských/mimoerasmových zemí.   Přihlášky prosím do poledne 10.10.2018 na adresu ircing@kky.zcu.cz

Základní charakteristikou programu Free Movers (na rozdíl od Erasmu) je, že nejsou předem uzavřeny bilaterální dohody a student si může vyhledat kontakt sám. Minimální délka stáže je 28 dní (1 měsíc), stipendia jsou podobná jako u Erasmu, student také musí plnit studijní povinnosti a přivézt o tom doklad.

 

STUDIJNÍ PROGRAM "ERASMUS+"

Aktuálně je vyhlášeno dodatečné výběrové řízení  na studentskou mobilitu Erasmus+ (pouze LS 2018/2019)  na volná místa - viz níže. Přihlášky prosím do poledne 10.10.2018 na adresu ircing@kky.zcu.cz

Základní informace o programu ERASMUS jsou uvedeny na stránkách oddělení zahraničních vztahů. Najdete tam mimo jiné kompletní seznam bilaterálních dohod pro celou FAV a další informace o programu Erasmus+.

Katedra kybernetiky má navázány následující bilaterálních dohody. Číslo uvedené ve sloupci počet míst udává počet nasmlouvaných studento-semestrů, čili pokud by jeden student vycestoval na dva semestry, zabral by tím 2 místa (výjimečně se podařilo prodloužit pobyt na další semestr nad rámec nasmlouvaných čísel).

 stát  název univerzity

 počet míst 

celkem

počet míst

volných

 DK - Dánsko    University of Southern Denmark (Syddansk Universitet)  2 0
 FR - Francie  ESIEE Paris  5
 DE - Německo  Fachhochschule Brandenburg  4
 BE - Belgie  University of Mons (Université de Mons)  1
 GR - Řecko  University of Crete (Πανεπιστήμιο Κρήτης)  2

Poznámka: V případě, že uvažujete o využití programu Erasmus, nenechávejte vše na poslední chvíli a kontaktujte katedrálního koordinátora hned. Pomůže nám to lépe udržovat existující dohody.

Přihláška k účasti v programu ERASMUS se podává katedrálnímu koordinátorovi KKY (Pavel Ircing), která obsahuje

  1. vyplněný a podepsaný formulář přihlášky KKY, ke stažení zde ve wordu nebo pdf
  2. vyplněný a podepsaný formulář přihlášky ZV, ke stažení zde, pokud uvažujete o více univerzitách, ponechte v oficiální přihlášce ZV volné místo nebo vyplňte přihlášku ZV pro všechny univerzity, v přihlášce KKY uveďte jejich pořadí
  3. strukturovaný životopis.

V případě dotazů ke katedrálnímu kolu výběrového řízení či ke konkrétní univerzitě se obracejte na Pavla Ircinga, mail ircing@kky.zcu.cz.

Stránka aktualizována 4.10.2018.text to speech