Přejít na obsah

Studium v zahraničí

V rámci studia mohou studenti jeden či více semestrů strávit na zahraniční univerzitě. Bližší informace poskytne oddělení zahraničních vztahů.

Studenti mohou využít některý z mezinárodních programů jako jsou Free Movers, Erasmus, Leonardo da Vinci a další. Informace budou postupně aktualizovány.

STUDIJNÍ PROGRAM "FREE MOVERS"

Základní charakteristikou programu Free Movers (na rozdíl od Erasmu) je, že nejsou předem uzavřeny bilaterální dohody a student si může vyhledat kontakt sám. Minimální délka stáže je 28 dní (1 měsíc), stipendia jsou podobná jako u Erasmu, student také musí plnit studijní povinnosti a přivézt o tom doklad.

Mezní termín pro podání přihlášek do 2. kola výběrového řízení je 14.2.2014, do 3. kola 2.5.2014.

STUDIJNÍ PROGRAM "ERASMUS"

Výběrové řízení na rok 2014/15 proběhne v lednu 2014. Termín pro odevzdání přihlášek je pátek 17.1.2014. Vzhledem k tomu, že se protahuje uzavírání nových smluv na nové období (program Erasmus+), uveďte do přihláškyx pořadí univerzit, o které máte zájem. Přiřazení pak bude provedeno podle skutečně uzavřených či alespoň přislíbených smluv. 

Základní informace o programu ERASMUS jsou uvedeny na stránkách oddělení zahraničních vztahů. Najdete tam mimo jiné kompletní seznam bilaterálních dohod pro celou FAV a další informace o programu Erasmus+.

Katedra kybernetiky má navázány nebo jedná o navázání následujících bilaterálních dohod. Stavu bude průběžně aktualizován na této stránce, jakmile budou nové informace. Stav jednotlivých dohod je uveden v následující tabulce. Číslo uvedené ve sloupci počet míst udává počet nasmlouvaných studento-semestrů, čili pokud by jeden student vycestoval na dva semestry, zabral by tím 2 místa (výjimečně se podařilo prodloužit pobyt na další semestr nad rámec nasmlouvaných čísel).

 stát  název univerzity  počet míst   kontaktní osoba na KKY   stav
 DK - Dánsko    University of Southern Denmark - Odense  3 Daniel Georgiev  jednáme o podepsání
 FR - Francie  ESIEE Engineering Noisy (Paris)  5 Daniel Georgiev  jednáme o podepsání
 DE - Německo  Fachhochschule Brandenburg  2 Daniel Georgiev  jednáme o podepsání (Brandenburg projevil zájem)
 PT - Portugalsko  Universidade do Minho  2 Daniel Georgiev

 jednáme o podepsání

(Minho projevilo zájem)

 BE - Belgie  Faculté Polytechnique de Mons  1 Daniel Georgiev  jednáme o podepsání
 GR - Řecko  Panepistimio Kritis - Heraklion  1 Daniel Georgiev  jednáme o podepsání
 UK - Velká Británie  University of Reading   Daniel Georgiev  kontaktovali jsme na žádost, nemáme odpověď

Poznámka: V případě, že uvažujete o využití programu Erasmus, nenechávejte vše na poslední chvíli a kontaktujte katedrálního koordinátora hned. Pomůže nám to lépe udržovat existující dohody.

Přihláška k účasti v programu ERASMUS se podává katedrálnímu koordinátorovi KKY (Daniel Georgiev), která obsahuje

  1. vyplněný a podepsaný formulář přihlášky KKY, ke stažení zde ve wordu nebo pdf
  2. vyplněný a podepsaný formulář přihlášky ZV, ke stažení zde, pokud uvažujete o více univerzitách, ponechte v oficiální přihlášce ZV volné místo nebo vyplňte přihlášku ZV pro všechny univerzity, v přihlášce KKY uveďte jejich pořadí
  3. strukturovaný životopis.

Mezní termín pro podávání přihlášek do výběrového řízení pro rok 2014/15 je 17.1.2014. Poté proběhne výběrové řízení, jehož výsledky budou oznámeny uchazečům a předány na fakultní úroveň. V případě dotazů ke katedrálnímu kolu výběrového řízení či ke konkrétní univerzitě se obracejte na Daniela Georgieva, mail georgiev@kky.zcu.cz.

Stránka aktualizována 25.1.2016.text to speech