Skip to content

Application of Cybernetics to Mechanical Engineering (AKS)

Credits: 4 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Janeček Eduard
Lecturer: Černý Václav Jakl Jan
Practical lesson lecturer: Černý Václav, Jakl Jan

Annotation

The course focuses on the following areas: cybernetic systems and information theory - basic notions, principles; internal and external dynamic system descriptions, time and frequency responses, frequency characteristics, stability of linear dynamic systems; automatic control and compensation, transfer functions in control loops, stability and quality, Nyquist criterion; PID, PSD regulators, setting of parameters; systems with two-state variables, programmable logic controllers, sensors, actuators; industrial communication in machines and in technological processes.

Syllabus

1. Co je to kybernetika? Základní pojmy.

2. Metody popisu lineárnách dynamických systémů - LDS.

3. Elementární LDS, frekvenční přenos.

4. Algebra blokových schémat, vnitřní popis LDS.

5. Modelování LDS.

6. Stabilita LDS.

7. Základy zpracování deterministických signálů.

8. Základy zpracování stochastických signálů, aplikace časo-frekvenčního 

zpracování signálů v energetice.

9. Kybernetické systémy s dvoustavovými veličinami.

10. Programovatelné logické automaty.

11. Úvod do teorie řízení.

12. Rekonstrukor stavu, stavový regulátor.

13. Příprava na zkoušku.



Text

Odkaz na studijní materiály



Files to download

Files .ZIP
AKS_2018.zip
AKS_2019.zip