Skip to content

Jirik-miroslav

Contact

name: Miroslav Jiřík
phone:
+420 37763 2569
office:
UN533


e-mail: mjirik@kky.zcu.cz

Ing. Jiřík Miroslav

Activities

  • Genral interests: Image processing, computer vision, medical imaging, texture analysis, open source

  • Cooperation with The Faculty of Medicine, Carles University in Plzeň and University Hospital in Pilsen

  • Computer Aided Liver Surgery (https://github.com/mjirik/lisa)

  • Contribution to European grant  - Experimental surgery – new trends in Biomechanics (registration number CZ1.07/2.2.00/15.0049)CV

Miroslav Jiřík was born in Klatovy, Czech Republic in 1984. He received his Bc. and Ing. (similar to M.S.) degrees in cybernetics from the University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic (UWB), in 2006 and 2008 respectively. As a Ph.D. candidate at the Department
of Cybernetics, UWB his main research interests include computer vision, machine learning, medical imaging, image segmentation, texture analysis. He is a teaching assistant at the Department of Cybernetics, UWB.Courses

Practical Lesson Lecturer

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Analýza mikroskopických obrazů jater BP PRJ5 PRJ4 SPC
Jiřík Miroslav
volné
Automatické určení vstupu portální žíly do jater SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Nahlížeč CT snímků SPC PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Počítačová podpora chirurgie jater SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
BIO
volné
Rozpoznávání a hodnocení tkáně jater na CT snímku
Jiřík Miroslav
UI
dokončeno
Segmentace jater pro počítačovou podporu chirurgických zákroků SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Segmentace jater z CT snímků s využitím tvarového modelu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Statistický popis cévního stromu PRJ4 DP PRJ5 BP SPC
Jiřík Miroslav
volné
Rozšířená realita v medicíně SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
dokončeno
 

Publications

 + / -  Publications in year 2015

Jiřík, M. and Neduchal, P. : Experiments With Automatic Segmentation of Liver Parenchym Using Texture Description . 9th Open German-Russian Workshop on Pattern Recognition and Image Understanding (OGRW 2014), Proceedings, p. 94-96, University of Koblenz-Landau, Koblenz, 2015.

 + / -  Publications in year 2013

Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm Based on Grow Cut and Level Sets . Pattern Recognition and Image Analysis, 4, vol. 23, p. 502-507, Springer US, 2013.
Jiřík, M. and Lukes, V. and Svobodova, M. and Železný, M. : Image Segmentation in Medical Imaging via Graph-Cuts. . 11th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis: New Information Technologies (PRIA-11-2013). Samara, Conference Proceedings , 2013.

 + / -  Publications in year 2012

Jiřík, M. and Ryba, T. and Železný, M. : Gabor filter and graph cut based texture analysis . Pattern Recognition and Image Analysis, 1, vol. 22, p. 215-220, Springer US, 2012.

 + / -  Publications in year 2011

Ryba, T. and Jiřík, M. and Mírka, H. : Analýza jaterního parenchymu metodami zpracování obrazu . Experimentální výzkum v medicíně a jeho klinická aplikace, p. 23-23, Euroverlag, 2011.
Ryba, T. and Jiřík, M. and Železný, M. : An Automatic Liver Segmentation Algorithm . 8th Open German-Russian Workshop: Pattern Recognition and Image Understanding, proceeding of extended abstracts, p. 246-249, 2011.
Železný Miloš and Krňoul Zdeněk and Jiřík Miroslav and Ryba Tomáš and Pirner Ivan and Zimmermann Petr : Simple Gesture Based Medical Data Interface . 8th Open German-Russian Workshop, Russian Academy of Sciences, Mathematical Sciences Branch of the Russian Academy of Sciences, National Committee of the RAS for Pattern Recognition and Image Analysis, 2011.

 + / -  Publications in year 2010

Ryba, T. and Jiřík, M. : Segmentace obrazu v lékařské diagnostice . Diagnostika, léčba a prevence závažných civilizačních onemocnění, p. 82-82, Euroverlag, 2010.
Jiřík, M. and Ryba, T. : Interaktivní segmentace pomocí metody Graph-Cut v prostředí Matlab . SVK 2010 - magisterské a doktorské studijní programy, sborník rozšířených abstraktů, p. 23-24, Západočeská univerzita v Plzni, 2010.
Jiřík, M. and Ryba, T. : Texture Based Segmentation Using Graph Cut and Gabor Filters . Pattern Recognition and Image Analysis, p. 258-261, 2010.