Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Metody časo-frekvenčního zpracování signálů
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor: IŘS
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Jakl Jan

Detail

1. Metody časové, frekvenční a časo-frekvenční reprezentace signálů.
2. Využití těchto metod při analýze uměle vytvořených i reálných signálů (rubbing).