Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Automatická kontrola anotace řečových nahrávek
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2015/2016
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Matoušek Jindřich

Detail

Student se aktivně zapojí do výzkumu v oblasti počítačové syntézy řeči. Hlavním cílem bude vytvořit metodiku pro automatické kontroly a opravy anotací (textových popisů) řečových nahrávek. Student bude seznámen se systémem pro modelování řeči HTK (http://htk.eng.cam.ac.uk/).

Konkrétní téma bude upřesněno v závislosti na typu projektu (Projekt x, BP nebo DP).

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat;
  • samostatnost;
  • programování (Python, Java, C++);
  • práce s anglickou literaturou (dokumentace systému HTK).

Zdroje informací:

  • zkušenosti a nápady vedoucího;
  • systém pro modelování řeči HTK.