Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Implementace průmyslového Ethernetu v FPGA
Typ práce: Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: IŘS
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Balda Pavel

Detail

Řešitel se seznámí s některými novými průmyslovými standardy průmyslového Ethernetu a s možností jejich implementace v obvodech FPGA. Cílem práce je zvolený standard průmyslového Ethernetu implementovat v prostředí FPGA a ověřit správnou funkci implementace.