Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Návrh programovacích her pro Matlab
Typ práce: Projekt 5 , Projekt 4
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Vaněk Jan

Detail

Příprava programovacích her v Matlabu, které pak budou použity jako semestrální práce pro studenty Matlabu (KKY/MATL) v prvním ročníku.

Cílem je vytvořit prostředí/engine hry, kde hráči nebudou samotní lidé, ale naprogramované algoritmy. Tyto algotimy pak budou tvořit studenti předmětu Matlab.

Samotné téma hry je volitelné, v současné době jsou realizovány tyto hry: souboj děl, závody formulí a mravenci sbírající jídlo. Další zajímavá témata by mohla být například: nějaká hra v bludišti, souboje letadel nebo zjednodušená real-time strategie. Fantazii se ale meze nekladou.