Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Normalizace textu
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Kanis Jakub

Detail

Tvorba a testování systému pro automatickou normalizaci textu, tj. přepis non-orthografických symbolů (např. číslovka, datum) do jejich plného slovního tvaru. Návrh typu hledaných non-orthografických symbolů, jejich detekce a přepis. Návrh testovací sady textů pro potřeby testování vytvořeného systému.