Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Analýza a predikce výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (fotovoltaika, vítr, kogenerační zdroje)
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Janeček Petr