Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Synthetic Biology: Bioinformatika a reverzní inženírství funkcí RNA.
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: BIO
Rok zadání: 2013/2014
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Georgiev Daniel

Detail

Vývoj sw pro automatizované rozpoznávání a vyhledávání dynamických funkcí nekódujících RNA v bioinformatických databázích.