Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Návrh sensoru rychlosti a polohy založeném na víceosých akcelerometrech a gyroskopech
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Ježek Ondřej

Detail

Zpracování rychlosti a polohy je poměrně komplexní problém. Pro přesné určení polohy nestačí pouhá integrace, protože akcelerometry a gyroskopy jsou zatíženy chybou v podobě bíléhu šumu. Navíc dochází k "driftu" způsobenému gravitačním zrychlením, případně rotací země (15°/h). Sensor najde uplatnění ve všech zařízeních, kde není  možné tyto hodnotý získávat z jiných zdrojů. Jako např. ponorky, létající zařízení a další volná zařízení. Hodnoty ze senzoru také najdou využití jako zpřesňující údaje mezi daty získanými např. z GPS.

Student v rámci práce zpracuje data ze skutečného akcelerometru v rozsahu odpovídajícímu zapsanému předmětu (Projekt, BP,DP).

Práce je vhodná pro studenty, kteří chtějí vidět praktické výsledky jejich práce na reálném problému.

V rámci práce bude potřeba pracovat se skutečnými snímači a vyhodnocovat jejich výstup v mikrokontroleru, jsou proto vhodné znalosti programování a alespoň částečný zájem o elektroniku.