Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce začátků a konců řeči v řečových signálech pro syntézu řeči
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2017/2018
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Matoušek Jindřich

Detail

Student se aktivně zapojí do vývojových prací v oblasti počítačové syntézy řeči. Hlavním cílem bude zdokonalit existující program pro detekci začátků a konců řeči v řečových signálech a implementovat jej v jazyce Python. Součástí práce bude i rešerše dostupných algoritmů detekce řeči (voice activity detection - VAD).

Konkrétní téma bude upřesněno v závislosti na typu projektu (Projekt x, BP nebo DP).

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat
  • samostatnost
  • schopnost algoritmizace
  • programování (Python)

Zdroje informací:

  • zkušenosti a nápady vedoucího;
  • internet.