Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Cooperative Control of Multi-Agent Systems, Consensus Problem
Typ práce: Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Königsmarková Jana