Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Speech recognition
Typ práce: Spolupráce / brigáda , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Müller Luděk

Detail

Rozpoznávání mluvené řeči.