Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Fonetická transkripce pomocí neuronových sítí
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Diplomová práce , Bakalářská práce , Semestrální práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Řezáčková Markéta