Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Metody zpracování nestacionárních signálů
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Semestrální práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Jakl Jan