Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Neural Network Reasoning
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Salajka Petr

Detail

V poslední době došlo k masivnímu rozvoji ve výzkumu i praktickém použití neuronových sítí a technologií na nich založených. Přesto se využití neuronových sítí prozatím omezuje na nekritické systémy (selhání systému nemůže způsobit vážné škody). To souvisí především s jejich nedeklarativní reprezentací znalostí.

Neural Network Reasoning je oblast výzkumu, která si klade za cíl najít způsoby jak rozhodnutí neuronových sítí zdůvodňovat. Úspěch v této oblasti je zcela zásadní pro další rozšíření neuronových sítí např. v průmyslu a lze předpokládát, že půjde i v následujících letech o velmi živou oblast výzkumu.