Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Detekce akustických událostí
Typ práce: Spolupráce / brigáda , Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2021/2022
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Šmídl Luboš

Detail

Cílem je navrhnout a natrénovat systém, který bude schopen detekovat specifické akustické události, např. křik, výbuch apod.