Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Analýza vibračního signálu rotorového chvění
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: IŘS
Rok zadání: 2020/2021
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Vašíček Vojtěch