Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Rozpoznání typu expresivního vyjádření podle jeho textové podoby
Typ práce: Semestrální práce , Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce
Obor: UI
Rok zadání: 2013/2014
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Grůber Martin