Skip to content

Studentské práce

Na této stránce naleznete seznam témat studentských prací. Obor tématu je pouze doporučený, nemusí být vždy podmínkou.

Studenti si téma vyberou tak, že kontaktují zadavatele, který je uveden u tématu (osobně, telefonicky, e-mailem).

Zadavatelé upravují témata v administrační části webu zde. Témata lze případně zasílat správkyni témat Lence Jirsové.

Studentské práce na katedře kybernetiky

Nalezené práce: 186

 
název type
year
supervisor
specialization
assigned
Neuronové sítě v úloze adaptivního řízení DP
Král Ladislav
volné
Nízkoúrovňové programování pro Raspberry Pi SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2014/2015
Ježek Ondřej
IŘS
volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření SPC PRJ4 PRJ5 BP DP

volné
Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření DP BP PRJ5 PRJ4
Duník Jindřich
volné
Odhad přízvuku v ruském jazyce pro účely TTS PRJ5 BP DP PRJ4
Řezáčková Markéta
UI
volné
Odhad stavu lineárních systémů BP
Straka Ondřej
volné
Odstraňovač šumu/poruch pro systém rozpoznávání řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2021/2022
Šmídl Luboš
UI
volné
Optimalizace parametrů akustických modelů SPC BP
Psutka Josef V.
UI
volné
Optimalizace struktury neuronové sítě SPC PRJ4 PRJ5 BP
Bulín Martin
UI
volné
Plánování hladkých pohybů pro řízení strojů, robotů a mechanických soustav BP SPC DP PRJ4 PRJ5
Goubej Martin
volné
Počítačová podpora chirurgie jater SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
BIO
volné
Pokročilé metody ve vyhledávání informací DP
2015/2016
Zajícová Lucie
zadáno (Veronika Řežábková)
Příprava obecného akustického modelu sportovních přenosů DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Problematika paralelizace trénování umělých neuronových sítí v prostředí heterogenních clusterů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Trmal Jan
volné
Programování hradlových polí FPGA PRJ4 PRJ5 BP
2013/2014
Ježek Ondřej
volné
Prověření možností zkvalitnění syntetické řeči pro zařízení s omezenýmy zdroji (Goole ANDROID, iPhone) SPC PRJ4 PRJ5 BP
2016/2017
Tihelka Daniel
UI
zadáno (Jiří Strnad)
Prověření vhodnosti použití CELT kodéru ke snížení velikosti řečových dat SPC PRJ4 PRJ5 BP
2012/2013
Tihelka Daniel
UI
volné
QUEETECH - zpracování lékařských obrazových dat - rámcové téma Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Železný Miloš
UI
volné
Realistická 3D animace lidské tváře BP DP
2013/2014
Krňoul Zdeněk
UI
volné
Registrace obrazu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ryba Tomáš
UI
zadáno (JaAn, MiBu)
Reinforcement Learning BP
Salajka Petr
UI
volné
Reprezentace řečníka pomocí neuronové sítě DP PRJ4 PRJ5 BP
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Řízení kabelového odvijáku pro ponorné robotické zařízení BP DP
Bláha Lukáš
volné
Řízení modelu vrtulníku DP

volné
Řízení pohybu CNC obráběcích strojů DP BP Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5
Goubej Martin
volné
Řízení pohybu portálových jeřábů PRJ5 BP SPC DP Spolupráce / brigáda PRJ4
Goubej Martin
volné
Řízení s klouzavým režimem BP

volné
Řízení s klouzavým režimem vyššího řádu DP
2009/2010

volné
Rozpoznání typu expresivního vyjádření podle jeho textové podoby SPC PRJ4 PRJ5 BP
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné
Rozpoznávání izolovaných znaků znakové řeči ve videozáznamech pomocí konvoluční neuronové sítě PRJ4 PRJ5 DP BP SPC
Hrúz Marek
UI
volné
Rozpoznávání klíčových slov v proudu řeči s využitím GPU SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Trmal Jan
volné
Rozpoznávání zvuku včel. Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Müller Luděk
volné
Segmentace jater pro počítačovou podporu chirurgických zákroků SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Segmentace jater z CT snímků s využitím tvarového modelu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Simulace dynamických systémů v reálném čase s využitím existujících solverů PRJ5 BP DP
Balda Pavel
volné
Simultánní lokalizace a mapování (SLAM) - Implementace vlastního řešení SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Neduchal Petr
UI
volné
Sledování pohybu prasete domácího za účelem odhadu zdravotního stavu PRJ5 SPC BP DP PRJ4
Jiřík Miroslav
volné
Sledování pohybu prasete domácího za účelem odhadu zdravotního stavu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Jiřík Miroslav
UI
volné
Sledování pohybujícího se objektu DP
Straka Ondřej
volné
Software pro řízení robotů: ROS (Robot Operating System) DP BP PRJ5 PRJ4
Švejda Martin
volné
Speech recognition Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Müller Luděk
volné
Spolupráce na vývoji zařízení pro vložené řízení (programování firmware) SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Ježek Ondřej
volné
Statistická parametrická syntéza řeči - modelování prozodie PRJ4 PRJ5 BP DP SPC
Hanzlíček Zdeněk
UI
volné
Statistický popis cévního stromu PRJ4 DP PRJ5 BP SPC
Jiřík Miroslav
volné
Strojové učení a neuronové sítě BP DP
Švec Jan
UI
volné
Strojové učení pro počítačovou bezpečnost DP BP
Švec Jan
volné
Sumarizace textu historických dokumentů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2017/2018
Zajícová Lucie
UI
volné
Syntéza řeči na grafické kartě SPC PRJ4 PRJ5 BP
2016/2017
Tihelka Daniel
UI
volné
Syntéza řeči pomocí neuronových sítí PRJ4 PRJ5 BP
Vít Jakub
UI
volné
Synthetic Biology: Bioinformatika a reverzní inženírství funkcí RNA. PRJ4 PRJ5 BP DP
2013/2014
Georgiev Daniel
BIO
volné
Testování aplikace pro přepis řeči PRJ5 SPC BP PRJ4
2012/2013
Loose Zdeněk
UI
volné
Tracking přistávací plošiny pomocí kamerových dat DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Neduchal Petr
volné
Transformace volně dostupných hlasů do systému ARTIC PRJ4 PRJ5
Tihelka Daniel
volné
Transport břemene pomocí bezpilotního letounu PRJ4 PRJ5 BP DP
Bouček Zdeněk
volné
Tvorba robotického městečka BP PRJ4
Neduchal Petr
volné
Úloha odhadu stavu při respektování omezení na stav DP
Straka Ondřej
volné
Úloha sledování polohy více objektů pomocí více senzorů DP
Straka Ondřej
volné
Úprava mluvicí hlavy pro jiné jazyky Spolupráce / brigáda SPC PRJ4
Železný Miloš
UI
zadáno
Virtuální laboratoř pro testování funkčních bloků Spolupráce / brigáda SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2012/2013
Čech Martin
volné
ViZDoom - A Doom-based AI Research Platform for Visual Reinforcement Learning SPC PRJ5 DP
2017/2018
Picek Lukáš
UI
volné
Vizuální lokalizace a trasování objektů za pomoci diferenciálního snímkování na FPGA/GPU platformě DP
Čečil Roman
volné
Využití evolučních algoritmů ve zpracování mluvené řeči PRJ5 PRJ4
Zelinka Jan
volné
Využití fraktálních měr pro zpracování řečového signálu SPC PRJ4 PRJ5
Trmal Jan
volné
Využití intervalové analýzy v robotice PRJ4 PRJ5 BP DP
Švejda Martin
volné
Využití laserového rovinného scaneru vzdálenosti pro účely navigace mobilního 3-kolového robota. SPC PRJ4 PRJ5
Jelínek Libor
volné
Využití metod strojového učení v úloze řízení pohybu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Goubej Martin
volné
Využití NEF toolboxu v úloze identifikace systémů založené na neuronových sítích DP
2010/2011
Král Ladislav
volné
Využití neuronových sítí při zpracování řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP
Soutner Daniel
volné
Využití neuronových sítí v oblasti počítačového vidění DP BP PRJ5 PRJ4 SPC
Gruber Ivan
volné
Využití spodoby znělosti při tvorbě akustického modelu SPC BP
Psutka Josef V.
UI
volné
Využití state-of-the-art metod akustického modelování v real-time systémech rozpoznávání řeči BP DP
Psutka Josef V.
UI
volné
Využití symbolické matematiky v metodách strojového učení PRJ5 PRJ4
Zelinka Jan
zadáno (Martin Fajfr)
Využití umělých neuronových sítí při zpracování přirozené řeči BP
Zelinka Jan
UI
volné
Vývoj mikropočítačové řídicí jednotky a uživatelského rozhraní pro souřadnicovou frézku PRJ5 BP DP
Jelínek Libor
volné
Wired-to-wireless TSN network interfacing (Propojení pevných a bezdrátových TSN sítí) PRJ5 BP DP
Čečil Roman
volné
Základy klasifikace neuronovými sítěmi PRJ4
2021/2022
Bulín Martin
UI
zadáno (V. Kimlová)
Základy práce s IoT komponenty SPC PRJ4 PRJ5
Bulín Martin
volné
Zobrazení výsledků rozpoznání řečníků v nahrávce SPC PRJ4 PRJ5
Zajíc Zbyněk
UI
volné
Zpracování a aktualizace genetických dat z veřejně dostupných zdrojů SPC DP
2019/2020
Houdová Lucie
volné
Zpracování a identifikace přechodu fronty z meteorologických dat DP
2012/2013
Zápotocká - Fialová Andrea
zadáno (Nový Adam)
Zpracování a zobecnění slovníku cizích slov pro syntézu češtiny PRJ5 PRJ4
Řezáčková Markéta
UI
volné
Zpracování rotorových vibrací pro potřeby diagnostiky rotačních strojů SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2020/2021
Vašíček Vojtěch
IŘS
volné
Zpracování spontánního jazyka PRJ5 BP PRJ4
Soutner Daniel
volné
Zpracování textu pro TTS pomocí neuronových sítí SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
Řezáčková Markéta
UI
volné
Zpracování textu v systému syntézy řeči z textu SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2013/2014
Matoušek Jindřich
UI
volné
Zpřesnění automatické segmentace pomocí klasifikačních a regresních metod v úloze syntézy řeči z textu SPC PRJ4 PRJ5 BP
2013/2014
Grůber Martin
UI
volné