Přejít na obsah

Akce pořádané katedrou kybernetiky

Setkání Kateder Automatizace, Kybernetiky, Umělé Inteligence a Informatiky (SKAKUII 2015)

datum: 8. - 9. 9. 2015

web: http://skakuii2015.zcu.cz/

Katedra kybernetiky má tu čest pořádat letošní ročník setkání kateder z České a Slovenské republiky. Tato konference je zaměřena na prohloubení spolupráce jednotlivých pracovišť, která se zabývají kybernetikou a mají blízko k využití informačních technologií.

Campo Arduino 2014

datum: 18. - 22. 8. 2014

web: http://campoarduino.zcu.cz

Druhý ročník kybernetického letního soustředění Campo Arduino se opět uskuteční na půdě Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Cíl soustředění lze nejlépe přiblížit parafrází známého citátu Jana Amose Komenského "Kybernetika hrou". Jak již název napovídá, předmětem bude "hraní si" s jednoduchými roboty, založenými na platformě Arduino. Přestože cílovou skupinou jsou především studenti středních škol a druhého stupně základních škol, zúčastnit se může v podstatě kdokoli.

  • Chceš si postavit vlastního jednoduchého robota?
  • Chceš si vyzkoušet naprogramovat chování jednoduchého robota?
  • Chceš určovat, jak má reagovat na signály z různých čidel?
  • Chceš strávit pár dní v dobré partě (nejen robotů)?
  • Chceš mít možnost navrhnout, jak by měl jednoduchý robot vypadat?

Campo Arduino 2013

datum: 19. - 22. 8. 2013

web: http://campoarduino.zcu.cz

První ročník kybernetického letního soustředění Campo Arduino se uskuteční na půdě Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Cíl soustředění lze nejlépe přiblížit parafrází známého citátu Jana Amose Komenského "Kybernetika hrou". Jak již název napovídá, předmětem bude "hraní si" s jednoduchými roboty, založenými na platformě Arduino. Přestože cílovou skupinou jsou především studenti středních škol a druhého stupně základních škol, zúčastnit se může v podstatě kdokoli.text to speech