Přejít na obsah

Den otevřených dveří

Chcete studovat na vysoké škole? Zajímáte se o moderní informační technologie, chcete znát metody řízení, inteligentního rozhodování a komunikace? Přijďte nás navštívit na Den otevřených dveří.

Den otevřených dveří proběhne dne 30. ledna 2019 (středa) od 8:30 do 16:00 na celé Fakultě aplikovaných věd. Jedná se o první den otevřených dveří v naší nové budově, kterou naleznete zde.

 
 
 
 

Informace pro uchazeče

Více informací o naší katedře, nabízených studijních oborech a odpovědi na časté dotazy naleznete na stránce pro uchazeče

Fotogalerie z předchozích ročníků Dnů otevřených dveří

Fotografie naleznete na stránce fotogalerie

Program Dne otevřených dveří

Katedra ve svých laboratořích v době od 8.30 do 14.00 průběžně prezentuje praktické ukázky typických úloh, které mají posloužit k získání ucelené představy o studijních oborech Kybernetika a řídicí technika, Počítačové řízení strojů a procesů, Inteligentní komunikace člověk-stroj a Systémy pro identifikaci, bezpečnost a komunikaci.

V prostorách katedry budou k dispozici průvodci a informační materiály.

Řečové technologie

 • Vyhledávání ve video-archivech
 • Automatické titulkování
 • Dialog s počítačem
 • Počítačem vytvořený dabing
 • Android aplikace pro syntézu řeči
 • Automatické čtení učebních textů

Obrazové technologie

 • Informační kiosek ve znakové řeči
 • Mluvící hlava Jana Amose Komenského
 • Hra „Action guy“ a „Volejbal“

Robotičtí artisté

 • Dvojkolka
 • Prostorový lanový robot
 • Robotický lachtan balancující míč
 • Nestabilní modely – inverzní kyvadlo a míč na válci
 • RoboLab - lokalizace a mapování

Biokybernetika

 • Syntetická biologie
 • EKG technika a analytika
 • Nástroje genetické modifikace

Informační a řídicí systémy

 • Diagnostika jaderných reaktorů a plynových turbín
 • Specializované systémy pro rozhodování v energetice

Automatické řízení

 • Řízení výšky hladiny
 • Řízení fyzikálního modelu PID regulátorem
 • Měření prvků řídících systémů
 • Vývoj aplikací s mikropočítači
 • Odhad polohy z radarových dat
 • Optimální řízení a detekce poruch


text to speech