Přejít na obsah

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR

Cíl projektu

V rámci ČR v poslední době dochází k ojedinělému poměru instalovaného výkonu především ve fotovoltaických zdrojích vůči spotřebě a vývozu ČR. Tato skutečnost přináší do energetiky nové problémy, které se v rámci projektu pokoušíme řešit.

Jedná se například o:

  • Stanovování velikosti rozsahů podpůrných služeb při nově instalovaných OZE zdrojích
  • Stanovování připojitelnosti nových OZE zdrojů do daného místa distribuční sítě
  • Detekce předkritického stavu z fázorových veličin WAMS(wide area monitoring system) při instalovaných OZE zdrojích
  • Řízení odběru pro účely snížení rizika vzniku stavů nouze v ES ČR a dodržení parametrů kvality v sítích s OZE zdroji

Cílem tohoto projektu je tedy formou softwarových nástrojů a studií poskytovat podporu pro bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů energie.

Motivace

  • oproti klasickým zdrojům energie variabilita množství vyrobené elektrické energie v závislosti na kalendářní hodině
  • u FVE navíc závisí množství vyrobené elektrické energie i na období


bioze

Spolupráce

Na projektu spolupracují:

  • Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
  • České vysoké učení technické v Praze / Fakulta elektrotechnická
  • Cygni, spol. s r.o.
  • Pontech s.r.o.

Financování

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury Česke republiky v rámci projektu TA01020865.text to speech