Přejít na obsah

Historie katedry

Fakulta aplikovaných věd byla zřízena s účinností od 1. července 1990 rozhodnutím akademického senátu bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.

Původní VŠSE byla založena na podzim roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Od roku 1950 byla samostatnou fakultou a v roce 1953 získala VŠSE nezávislé postavení vysoké školy v čele s rektorem. Původní výuková orientace nově vzniklé technické vysoké školy v Plzni byla zaměřena na strojírenství a elektrotechniku. V roce 1960 vznikají na VŠSE dvě samostatné fakulty - Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická. Obě fakulty se začínají rychle rozvíjet. Vznikají nové studijní obory, reflektující potřebu inženýrsky vzdělaných odborníků v západočeském kraji a zejména v plzeňské Škodovce. Diverzifikující se studijní obory vyžadují vznik oborově orientovaných pracovních skupin pedagogických pracovníků a odborníků z praxe. Z těchto pracovních kolektivů vznikají oborové katedry, garantující přípravu inženýrů v daném studijním oboru. V tomto období se začíná psát historie kybernetiky na VŠSE a následně na ZČU v Plzni, zpočátku zaměřené na automatizaci a regulaci a poté na kybernetiku.

Název katedryObdobíVedoucíPoznámka
VŠSE FEL Katedra všeobecné elektrotechniky a automatizace (KVE) 1960 - 62 doc. Kubík vznikla z KTE*
Katedra automatizace a regulace (KAR) 1962 - 72 doc. Kubík (od r.1967 prof.) vznikla z KVE
Katedra technické kybernetiky (KTK) 1972 - 88 prof. Kubík vznikla z KAR
Katedra kybernetiky a robotiky (KKR) 1988 - 92 doc. Hrušák
od r.1990 doc. Žampa
vznikla z KTK
ZČU FAV
Katedra kybernetiky (KKY) 1992 doc. Žampa (od r.1997 prof.)
od r.2003 prof. Psutka
vznikla z KKR
* Katedra teoretické elektrotechniky a energetiky

text to speech