Přejít na obsah

Výzkum a vývoj metod a algoritmů optimalizace rozhodování o nasazování energetických zdrojů z hlediska nákladovosti a emisí

Cíl projektu

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj optimalizačních nástrojů zaměřených především na úlohu plánování nasazování energetických zdrojů. Je navrhován software, který řeší úlohy nasazování energetických zdrojů až s ročním horizontem optimalizace a hodinovou granularitou dat a kromě nalezeného optimálního (suboptimálního) řešení poskytuje informaci o míře rizika spojeného s nasazením podle navrženého řešení podle metodiky Value at Risk.

Tento software je implementací algoritmů pro off-line podporu rozhodování o nasazování zdrojů energie s režimy výroba/akumulace. Navržený softwarový nástroj, který využívá efektivního algoritmu založeného na dynamickém programování, umožňuje provádět analýzy nasazení akumulačního zdroje až pro roční horizont s hodinovou granularitou dat při rozlišení výkonů na 1MW a při respektování všech zásadních technologických a smluvních omezení.

Motivace


bioze

Spolupráce

Na projektu spolupracují:

  • Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
  • ARTINEL, s.r.o.

Financování

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Technologické agentury Česke republiky v rámci projektu TA02020538.text to speech