Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ajgl Jiří and Šimandl Miroslav : Prediction Error Method with Multi-Step Criterion . Proceedings of the 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences, p. 1-6, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2008.

Abstrakt

The paper deals with parameter estimation of stochastic dynamic systems. The stress is laid on prediction error method which estimates model parameters minimizing the optimally determined one-step-ahead output prediction error. The new multi-step-ahead output prediction error criterion is used and the corresponding relations for parameter estimate are described. The results are illustrated in numerical examples.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá odhadem parametrů stochastických dynamických systémů. Důraz je kladen na metodu chyby predikce, která odhaduje parametry modelu pomocí minimalizace optimálně určené jednokrokové chyby predikce výstupu. Je použito nové vícekrokové kritérium chyby predikce výstupu a odpovídající vztahy pro odhad parametrů jsou popsány. Výsledky jsou ilustrované na numerických příkladech.

Detail publikace

Název: Prediction Error Method with Multi-Step Criterion
Autor: Ajgl Jiří ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Metoda chyby predikce s vícekrokovým kritériem
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences
Strana: 1 - 6
ISBN: 978-80-7043-698-1
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Místo vydání: Plzeň
Datum: 11.11.2008
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

System identification, prediction error method, optimal prediction, parameter estimation, stochastic systems.

Klíčová slova v češtině

System identification, prediction error method, optimal prediction, parameter estimation, stochastic systems.

BibTeX

@INPROCEEDINGS{AjglJiri_2008_PredictionError,
 author = {Ajgl Ji\v{r}\'{i} and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Prediction Error Method with Multi-Step Criterion},
 year = {2008},
 publisher = {Z\'{a}pado\v{c}esk\'{a} univerzita v Plzni},
 journal = {Proceedings of the 2nd Young Researchers Conference on Applied Sciences},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {1-6},
 ISBN = {978-80-7043-698-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/AjglJiri_2008_PredictionError},
}