Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ajgl Jiří and Šimandl Miroslav : Data Fusion in Estimation Problems . Proceedings of the 10th International Carpathian Control Conference, p. 261-264, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH - University of Science and Technology, Zakopane, Polsko, 2009.

Abstrakt

The paper deals with the estimation problems in the lowest data fusion level. The goal of the estimation within this level is a state estimate of a stochastic dynamic system using different measurement data sets. In this paper, the stress is laid on the Millman?s formula which usage represents an underlying principle in various fusion and estimation problems, particulary in the smoothing and filtering problems.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá úlohami odhadu na nejnižší úrovni datové fůze. Cílem odhadu na této úrovni je odhad stavu stochastického dynamického systému za použití rozdílných množin dat z měření. V tomto článku je kladen důraz na Millmanovu formuli, jejíž užití představuje základní princip v různých úlohách odhadu a fůze, zvláště pak ve smoothingu a filtraci.

Detail publikace

Název: Data Fusion in Estimation Problems
Autor: Ajgl Jiří ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Datová fůze v úlohách odhadu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 10th International Carpathian Control Conference
Strana: 261 - 264
ISBN: 8389772-51-5
Nakladatel: Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH - University of Science and Technology
Místo vydání: Zakopane, Polsko
Datum: 27.5.2009
2011-03-15 16:21:43 / 2011-03-15 16:21:43 / 1

Klíčová slova

data fusion, state estimation, stochastic system, Millman?s formula

Klíčová slova v češtině

data fusion, state estimation, stochastic system, Millman?s formula

BibTeX

@INPROCEEDINGS{AjglJiri_2009_DataFusionin,
 author = {Ajgl Ji\v{r}\'{i} and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Data Fusion in Estimation Problems},
 year = {2009},
 publisher = {Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH - University of Science and Technology},
 journal = {Proceedings of the 10th International Carpathian Control Conference},
 address = {Zakopane, Polsko},
 pages = {261-264},
 ISBN = {8389772-51-5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/AjglJiri_2009_DataFusionin},
}