Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ajgl Jiří and Šimandl Miroslav and Duník Jindřich : Millman's Formula in Data Fusion . Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control, p. 1-6, Institute of Information Theory and Automation AS CR, Hluboká nad Vltavou, 2009.

Abstrakt

This paper deals with quantitative data fusion for linear stochastic dynamic systems. The stress is laid on the Millman's formula which is utilised for combining state estimates that are based on different data sets. Various filtering and smoothing problems are introduced and solved by using the same fusion principle. The optimal centralised multisensor filtering is compared with other filtering architectures by means of a numerical example.

Abstrakt v češtině

Tento článek se zabývá kvantitativní datovou fúzí v lineárních stochastických dynamických systémech. Důraz je kladen na Millmanovy vztahy, které se používají ke slučování odhadů stavu založených na různých množinách dat. Různé filtrační a vyhlazovací problémy jsou uvedeny a řešeny pomocí stejného principu fúze. Optimální centralizovaná vícesenzorová filtrace je porovnána s jinými architekturami filtrace na numerickém příkladě.

Detail publikace

Název: Millman's Formula in Data Fusion
Autor: Ajgl Jiří ; Šimandl Miroslav ; Duník Jindřich
Název - česky: Millmanovy vztahy v datové fúzi
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2009
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control
Strana: 1 - 6
ISBN: 978-80-903834-3-2
Nakladatel: Institute of Information Theory and Automation AS CR
Místo vydání: Hluboká nad Vltavou
Datum: 26.9.2009
2011-03-15 16:21:43 / 2011-03-15 16:21:43 / 1

BibTeX

@INPROCEEDINGS{AjglJiri_2009_MillmansFormulain,
 author = {Ajgl Ji\v{r}\'{i} and \v{S}imandl Miroslav and Dun\'{i}k Jind\v{r}ich},
 title = {Millman's Formula in Data Fusion},
 year = {2009},
 publisher = {Institute of Information Theory and Automation AS CR},
 journal = {Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control},
 address = {Hlubok\'{a} nad Vltavou},
 pages = {1-6},
 ISBN = {978-80-903834-3-2},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/AjglJiri_2009_MillmansFormulain},
}