Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Ajgl Jiří and Šimandl Miroslav : Survey of Estimate Fusion Approaches . Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, p. 191-196, SciTePress, Funchal, Madeira, Portugal, 2010.

Abstrakt

The paper deals with fusion of state estimates of stochastic dynamic systems. The goal of the contribution is to present main approaches to the estimate fusion which were developed during the last four decades. The hierarchical and decentralised estimation are presented and main special cases are discussed. Namely the following approaches, the distributed Kalman filter, maximum likelihood, channel filters, and the information measure, are introduced. The approaches are illustrated in numerical examples.

Abstrakt v češtině

Článek se zabývá fúzí odhadů stavu stochastických dynamických systémů. Cílem příspěvku je představit hlavní přístupy k fúzi odhadů, které byly vyvinuty v průběhu posledních čtyřiceti let. Hierarchické a decentralizované odhady jsou prezentovány a hlavní speciální případy diskutovány. Jsou zavedeny zejména následující přístupy: distribuovaný Kalmanův filtr, maximální věrohodnost, kanálové filtry a informační míry. Přístupy jsou ilustrovány na výpočetních příkladech.

Detail publikace

Název: Survey of Estimate Fusion Approaches
Autor: Ajgl Jiří ; Šimandl Miroslav
Název - česky: Přehled přístupů k fúzi odhadů
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2010
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
Strana: 191 - 196
ISBN: 978-989-8425-01-0
Nakladatel: SciTePress
Místo vydání: Funchal, Madeira, Portugal
Datum: 18.6.2010
2011-03-15 16:21:54 / 2011-03-15 16:21:54 / 1

Klíčová slova

Dynamic systems, State estimation, Optimal estimation, Sensor fusion, Filtering problems

Klíčová slova v češtině

dynamické systémy, odhad stavu, optimální odhadování, senzorová fúze, filtrační problémy

BibTeX

@INPROCEEDINGS{AjglJiri_2010_SurveyofEstimate,
 author = {Ajgl Ji\v{r}\'{i} and \v{S}imandl Miroslav},
 title = {Survey of Estimate Fusion Approaches},
 year = {2010},
 publisher = {SciTePress},
 journal = {Proceedings of the 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics},
 address = {Funchal, Madeira, Portugal},
 pages = {191-196},
 ISBN = {978-989-8425-01-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/AjglJiri_2010_SurveyofEstimate},
}