Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Aleš Pražák and Zdeněk Loose and Josef Psutka and Vlasta Radová and Luděk Müller : FOUR-PHASE RE-SPEAKER TRAINING SYSTEM . Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications, p. 217-220, 2011.

Další informace


IEEE Xplore

Abstrakt

Since the re-speaker approach to the automatic captioning of TV broadcastings using large vocabulary continuous speech recognition (LVCSR) is on the increase, there is also a growing demand for training systems that would allow new speakers to learn the procedure. This paper describes a specially designed re-speaker training system that provides gradual four-phase tutoring process with quantitative indicators of a trainee progress to enable faster (and thus cheaper) training of the re-speakers. The performance evaluation of three re-speakers who were trained on the proposed system is also reported. Anglická klíčová slova: speech recognition, LVCSR, online captioning, re-speaker training

Abstrakt v češtině

Automatické titulkování TV pořadů využívající stínového řečníka a rozpoznávání souvislé řeči s velkým slovníkem (LVCSR) je v dnešní době na vzestupu a z toho důvodu je i poptávka po systémech pro trénování nových stínových řečníků. Tento článek popisuje speciálně navržený systém pro trénování stínových řečníků, který umožňuje čtyřstupňový výukový proces s číselnými ukazateli průběhu výuky pro rychlejší (a tedy i levnější) výuku stínových řečníků. Prezentováno je i hodnocení tří stínových řečníků, kteří prošli navrženým výukovým postupem.

Detail publikace

Název: FOUR-PHASE RE-SPEAKER TRAINING SYSTEM
Autor: Aleš Pražák ; Zdeněk Loose ; Josef Psutka ; Vlasta Radová ; Luděk Müller
Název - česky: Čtyřstupňový systém pro trénování stínových řečníků
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 18.7.2011
Rok vydání: 2011
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název knihy: Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications
Strana: 217 - 220
ISBN: 978-989-8425-72-0
Datum: 18.7.2011 - 21.7.2011
/ 2015-09-18 14:17:22 /

Klíčová slova

speech recognition, LVCSR, online captioning, re-speaker training

Klíčová slova v češtině

rozpoznávání řeči, LVCSR, online titulkování, trénování stínových řečníků

BibTeX

@INPROCEEDINGS{AlesPrazak_2011_FOUR-PHASERE-SPEAKER,
 author = {Ale\v{s} Pra\v{z}\'{a}k and Zden\v{e}k Loose and Josef Psutka and Vlasta Radov\'{a} and Lud\v{e}k M\"{u}ller},
 title = {FOUR-PHASE RE-SPEAKER TRAINING SYSTEM},
 year = {2011},
 pages = {217-220},
 booktitle = {Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Multimedia Applications},
 ISBN = {978-989-8425-72-0},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/AlesPrazak_2011_FOUR-PHASERE-SPEAKER},
}