Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Arnošt, R. : Metoda kontinualizace v teorii systémů a její aplikace v odhadování . p. 149, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2003.

Abstrakt

Disertační práce se zabývá novým přístupem k teorii systémů, zejména návrhem metody kontinualizace diskrétních systémů, a jeho aplikací v teorii odhadování.

Detail publikace

Název: Metoda kontinualizace v teorii systémů a její aplikace v odhadování
Autor: Arnošt, R.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 13.2.2004
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 149
Místo vydání: Plzeň
Datum: 13.2.2004 - 13.2.2004
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

System theory, Causality law, Causality principle, Continualization method, Discrete-time system, Continuous-time systems, Diffusion systems

Klíčová slova v češtině

Teorie systémů, Zákon kauzality, Princip kauzlity, Metoda kontinualizace, Diskrétní systém, Spojitý systém, Difúzní systém

BibTeX

@PHDTHESIS{ArnostR_2003_Metodakontinualizace,
 author = {Arno\v{s}t, R.},
 title = {Metoda kontinualizace v teorii syst\'{e}m\r{u} a jej\'{i} aplikace v odhadov\'{a}n\'{i}},
 year = {2003},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {149},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ArnostR_2003_Metodakontinualizace},
}