Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Arnošt, R. and Žampa, P. : Alternative approach to continuous-time stochastic systems definition . WSEAS Transactions on Circuits and Systems, 3, vol. 10, p. 2228-2234, 2004.

Abstrakt

This paper is based on an alternative approach to system theory and deals with an original definition of continuous-time models of discrete-time causal systems, namely with the definition of continuous-time stochastic systems. Despite the general system theory has been intensively studied since 1960's, none of the developed theories has been fully accepted by professional community up to now. The alternative system theory is based on quite new system paradigms consequent upon attentive observations and results in an axiomatic system theory with correctly and unambiguously defined notions.

Abstrakt v češtině

Práce vychází z Nového přístupu k teorii systémů a zabývá se definováním spojitých modelů diskrétně pracujících kauzálních systémů - spojitých stochastických kauzálních systémů. Ačkoli je obecná teorie systémů předmětem vědeckého zájmu už od 60. let 20. století, žádná ze získaných teorií nebyla doposud profesní komunitou plně přijata jako dostatečná. Nový přístup k teorii systémů je založen na zcela novém souboru paradigmat založených na podrobných pozorováních a vyústil v axiomatickou teorii systémů s korektně a jednoznačně definovanými pojmy

Detail publikace

Název: Alternative approach to continuous-time stochastic systems definition
Autor: Arnošt, R. ; Žampa, P.
Název - česky: Alternativní přístup k definování spojitých stochastických kauzálních systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 1.1.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: WSEAS Transactions on Circuits and Systems
Svazek: 3
Číslo vydání: 10
Strana: 2228 - 2234
ISBN: 1109-2734
/ /

Klíčová slova

System theory, Causality law, Stochastic causal system, Diffusion system

Klíčová slova v češtině

Teorie systémů, Zákon kauzality, Stochastický kauzální systém, Difúzní systém

BibTeX

@ARTICLE{ArnostR_2004_Alternativeapproach,
 author = {Arno\v{s}t, R. and \v{Z}ampa, P.},
 title = {Alternative approach to continuous-time stochastic systems definition},
 year = {2004},
 journal = {WSEAS Transactions on Circuits and Systems},
 volume = {10},
 pages = {2228-2234},
 series = {3},
 ISBN = {1109-2734},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ArnostR_2004_Alternativeapproach},
}