Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Arnošt, R. and Žampa, P. : Modeling of linear continuous-time stochastic causal systems in a new approach to system theory . Cybernetics and Systems 2004, p. 9-14, Austrian Society for Cybernetic Studies, Vienna, 2004.

Abstrakt

The presented paper deals with the definition of continuous-time models of discrete-time causal systems in an alternative approach to system theory, namely with the definition of continuous-time models of stochastic causal systems. The approach to system theory is based on quite new system paradigms consequent upon attentive observations and results in an axiomatic system theory with correctly and unambiguously defined notions.

Abstrakt v češtině

Práce se zabývá definováním spojitých modelů diskrétně pracujících kauzálních systémů - spojitých stochastických kauzálních systémů. Nový přístup k teorii systémů je založen na zcela novém souboru paradigmat založených na podrobných pozorováních a vyústil v axiomatickou teorii systémů s korektně a jednoznačně definovanými pojmy.

Detail publikace

Název: Modeling of linear continuous-time stochastic causal systems in a new approach to system theory
Autor: Arnošt, R. ; Žampa, P.
Název - česky: Tvorba modelů lineárních spojitých stochastických kauzálních systémů v Novém přístupu k teorii systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 13.4.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Cybernetics and Systems 2004
Strana: 9 - 14
ISBN: 3-85206-169- 5
Nakladatel: Austrian Society for Cybernetic Studies
Místo vydání: Vienna
Datum: 13.4.2004 - 17.4.2004
/ /

Klíčová slova

System theory, Causality law, Stochastic causal system, Diffusion system

Klíčová slova v češtině

Teorie systém?, Zákon kauzality, Stochastický kauzální systém, Difúzní systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ArnostR_2004_Modelingoflinear,
 author = {Arno\v{s}t, R. and \v{Z}ampa, P.},
 title = {Modeling of linear continuous-time stochastic causal systems in a new approach to system theory},
 year = {2004},
 publisher = {Austrian Society for Cybernetic Studies},
 journal = {Cybernetics and Systems 2004},
 address = {Vienna},
 pages = {9-14},
 ISBN = {3-85206-169- 5},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ArnostR_2004_Modelingoflinear},
}