Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Arnošt, R. and Žampa, P. : On continuous-time stochastic systems in a new approach to system theory . Proceedings of the thirty-sixth southeastern symposium on system theory, p. 482-487, IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, New Jersey, 2004.

Abstrakt

This paper deals with an alterative definition of continuous-time models of discrete-time causal systems in a new approach to system theory, namely with the definition of continuous-time stochastic systems. Despite the general system theory has been intensively studied since 1960's, none of the developed theories has been fully accepted by professional community as sufficiently comprehensive up to now. The alternative system theory is based on quite new system paradigms consequent upon attentive observations and results in an axiomatic system theory with correctly and unambiguously defined notions.

Abstrakt v češtině

Práce se zabývá alternativní definicí spojitých modelů diskrétně pracujících kauzálních systémů - definicí spojitých stochastických systémů. Přestože je obecná teorie systémů předmětem vědeckého zájmu už od 60. let 20. století, žádná ze získaných teorií nebyla doposud profesní komunitou plně přijata jako úplná. Nový přístup k teorii systémů je založen na zcela novém souboru paradigmat založených na podrobných pozorováních a vyústil v axiomatickou teorii systémů s korektně a jednoznačně definovanými pojmy.

Detail publikace

Název: On continuous-time stochastic systems in a new approach to system theory
Autor: Arnošt, R. ; Žampa, P.
Název - česky: Spojité stochastické systémy v Novém přístupu k teorii systémů
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 14.3.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings of the thirty-sixth southeastern symposium on system theory
Strana: 482 - 487
ISBN: 0-7803-8281-1
Nakladatel: IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
Místo vydání: New Jersey
Datum: 14.3.2004 - 16.3.2004
/ /

Klíčová slova

System theory, Causality law, Stochastic causal system, Diffusion system

Klíčová slova v češtině

Teorie systémů, Zákon kauzality, stochastický kauzální systém, Difúzní systém

BibTeX

@INPROCEEDINGS{ArnostR_2004_Oncontinuous-time,
 author = {Arno\v{s}t, R. and \v{Z}ampa, P.},
 title = {On continuous-time stochastic systems in a new approach to system theory},
 year = {2004},
 publisher = {IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers},
 journal = {Proceedings of the thirty-sixth  southeastern symposium on system theory},
 address = {New Jersey},
 pages = {482-487},
 ISBN = {0-7803-8281-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/ArnostR_2004_Oncontinuous-time},
}