Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Bahar Baris and Barla Isil Burcu and Boymul Ogem and Digle Caglayan and Erol Berna and Saraclar Murat and Sezgin Tevfik Metin and Železný Miloš : Mobile-phone based gesture recognition . Proceedings eNTERFACE'07, vol. ;, p. 139-146, Universite catholique de Louvain, Istanbul, 2008.

Abstrakt

Mobile phones are increasingly being used for applications beyond placing simple phone calls. However, the limited input capabilities of mobile phones make it difficult to interact with many applications. In this work, we present a mobile gesture recognizer where camera input of a mobile device is analyzed to determine the user?s actions. Simple user gestures such as moving the camera from left to right and up and down are employed in two mobile applications: map navigation and a drawing program. In addition, more complex user gestures are converted into commands with an HMM based algorithm. These commands allow higher level interaction with the applications, such as moving to a specific location on the map or changing the drawing color.

Abstrakt v češtině

Mobilní telefony jsou stále více používány pro aplikace přesahující běžné telefonní hovory. Nicméně limitované schopnosti vstupů mobilních telefonů činí interakci s mnoha aplikacemi obtížnou. V této práci předkládáme mobilní rozpoznávač gest, kde kamerový vstup mobilního zařízení je analyzován za účelem detekce akcí uživatele. Jednoduchá gesta uživatela jako pohyb kamerou doleva nebo doprava, nahoru nebo dolů jsou použita pro dvě mobilní aplikace: mapovou navigaci a kreslicí program. Navíc, komplexnější gesta jsou konvertována do pokynů pomocí algoritmu založeného na HMM. Tyto pokyny umožňují vysokou úroveň interakce s aplikacemi, jako je posun specifické pozice na mapě nebo změnu kreslicí barvy.

Detail publikace

Název: Mobile-phone based gesture recognition
Autor: Bahar Baris ; Barla Isil Burcu ; Boymul Ogem ; Digle Caglayan ; Erol Berna ; Saraclar Murat ; Sezgin Tevfik Metin ; Železný Miloš
Název - česky: Rozpoznávání gest založené na mobilním telefonu
Jazyk publikace: anglicky
Rok vydání: 2008
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Proceedings eNTERFACE'07
Číslo vydání: ;
Strana: 139 - 146
ISBN: 978-2-87463-105-4
Nakladatel: Universite catholique de Louvain
Místo vydání: Istanbul
Datum: 10.8.2007
2011-03-15 16:21:30 / 2011-03-15 16:21:30 / 1

Klíčová slova

mobile devices, computer vision, mobile phones, camera phones, motion estimation, camera-based interaction, HBMA, command recognition, gesture recognition

Klíčová slova v češtině

mobilní zařízení, počítačové vidění, mobilní telefony, telefony s fotoaparátem, odhad pohybu, interakce založená na kameře, HMBA, rozpoznávání pokynů, rozpoznávání gest

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaharBaris_2008_Mobile-phonebased,
 author = {Bahar Baris and Barla Isil Burcu and Boymul Ogem and Digle Caglayan and Erol Berna and Saraclar Murat and Sezgin Tevfik Metin and \v{Z}elezn\'{y} Milo\v{s}},
 title = {Mobile-phone based gesture recognition},
 year = {2008},
 publisher = {Universite catholique de Louvain},
 journal = {Proceedings eNTERFACE'07},
 address = {Istanbul},
 volume = {;},
 pages = {139-146},
 ISBN = {978-2-87463-105-4},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaharBaris_2008_Mobile-phonebased},
}