Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Nový řídicí systém REX podporuje simulaci v prostředí Matlab/Simulink . Automatizace, vol. 2, p. 100-103, 2003.

Abstrakt

Článek popisuje strukturu a možnosti otevřeného průmyslového systému REX, který byl navržen s důrazem na možnost úplné simulace v prostředí Matlab/Simulink. Ověřené řídicí algoritmy lze přeložit do binárních konfiguračních souborů, které je možné poslat pomocí diagnostického protokolu založeného na standardu TCP/IP přímo do cílového zařízení bez nutnosti jeho odstavení a přitom je díky rozsáhlé knihovně funkčních bloků zaručena přenositelnost a ekvivalentních chování z hlediska simulace a řízení v reálném čase.

Detail publikace

Název: Nový řídicí systém REX podporuje simulaci v prostředí Matlab/Simulink
Autor: Balda, P. ; Schlegel, M. ; Štětina, M.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 1.1.2003
Rok vydání: 2003
Typ publikace: Článek z časopisu
Název časopisu / knihy: Automatizace
Číslo vydání: 2
Strana: 100 - 103
ISBN: 0005-125X
/ /

Klíčová slova

Matlab/Simulink, embedded control, real-time control, OPC, TCP/IP

Klíčová slova v češtině

Matlab/Simulink, vložené řízení, řízení v reálném čase, OPC, TCP/IP

BibTeX

@ARTICLE{BaldaP_2003_Novyridici,
 author = {Balda, P. and Schlegel, M. and \v{S}t\v{e}tina, M.},
 title = {Nov\'{y} \v{r}\'{i}dic\'{i} syst\'{e}m REX podporuje simulaci v prost\v{r}ed\'{i} Matlab/Simulink},
 year = {2003},
 journal = {Automatizace},
 volume = {2},
 pages = {100-103},
 ISBN = {0005-125X},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2003_Novyridici},
}