Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vnořené řízení velmi rychlých systémů řídícím systémem REX na PC . Process control 2004, p. 1-6, University of Pardubice , Pardubice, 2004.

Abstrakt

Detail publikace

Název: Vnořené řízení velmi rychlých systémů řídícím systémem REX na PC
Autor: Balda, P. ; Schlegel, M. ; Štětina, M.
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 8.6.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Process control 2004
Strana: 1 - 6
ISBN: 80-7194-662-1
Nakladatel: University of Pardubice
Místo vydání: Pardubice
Datum: 8.6.2004 - 11.6.2004
/ /

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaP_2004_Vnorenerizeni,
 author = {Balda, P. and Schlegel, M. and \v{S}t\v{e}tina, M.},
 title = {Vno\v{r}en\'{e} \v{r}\'{i}zen\'{i} velmi rychl\'{y}ch syst\'{e}m\r{u} \v{r}\'{i}d\'{i}c\'{i}m syst\'{e}mem REX na PC},
 year = {2004},
 publisher = {University of Pardubice },
 journal = {Process control 2004},
 address = {Pardubice},
 pages = {1-6},
 ISBN = {80-7194-662-1},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2004_Vnorenerizeni},
}