Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. and Schlegel, M. and Štětina, M. : Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení . Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky, p. 36-41, Slovenská technická univerzita, Bratislava, 2004.

Abstrakt

This paper presents an approach to the building of remote and virtual laboratories based on industrial standards and utilizing the compatibility of control system REX and Matlab-Simulink. The approach is demonstrated on the PID autotuning laboratory configuration which has been developed and is running at University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic.

Abstrakt v češtině

Příspěvek popisuje přístup k budování vzdálených a virtuálních laboratoří založených na průmyslových standardech a využití kompatibility řídicího systému REX se systémem Matlab-Simulink. Přístup je demonstrován na konfiguraci laboratoře pro automatické nastavování PID regulátorů, vyvinuté a provozované na Západočeské univerzitě v Plzni.

Detail publikace

Název: Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení
Autor: Balda, P. ; Schlegel, M. ; Štětina, M.
Název - česky: Vzdálená a virtuální laboratoř pro výuku automatického řízení
Jazyk publikace: anglicky
Datum vydání: 2.9.2004
Rok vydání: 2004
Typ publikace: Stať ve sborníku
Název časopisu / knihy: Nové trendy vo vzdelávaní v oblasti automatizácie a informatiky
Strana: 36 - 41
Nakladatel: Slovenská technická univerzita
Místo vydání: Bratislava
Datum: 2.9.2004 - 3.9.2004
/ /

Klíčová slova

remote laboratory, PLC real-time control, PID autotuning, OLE for process control

Klíčová slova v češtině

vzdálená laboratoř, řízení v reálném čase, automatické nastavování PID regulátorů, OLE for process control

BibTeX

@INPROCEEDINGS{BaldaP_2004_Vzdalenaa,
 author = {Balda, P. and Schlegel, M. and \v{S}t\v{e}tina, M.},
 title = {Vzd\'{a}len\'{a} a virtu\'{a}ln\'{i} laborato\v{r} pro v\'{y}uku automatick\'{e}ho \v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2004},
 publisher = {Slovensk\'{a} technick\'{a} univerzita},
 journal = {Nov\'{e} trendy vo vzdel\'{a}van\'{i} v oblasti automatiz\'{a}cie a informatiky},
 address = {Bratislava},
 pages = {36-41},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2004_Vzdalenaa},
}