Přejít na obsah

Detail publikace

Citace

Balda, P. : Vzdálené a virtuální laboratoře pro výuku automatického řízení . p. 110, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.

Abstrakt

V práci je navržena otevřená architektura laboratoře použitá při realizaci vzdálené a virtuální laboratoře na KKY FAV ZČU v Plzni, umožňující rozšiřovat počet řídicích stanic, počet zařazených experimentů a začleňovat další programové systémy. Navržená architektura vzájemně integruje několik programových systémů určených pro realizaci konkrétních úloh: Matlab, Simulink a Matlab Web Server pro řešení výpočetně náročných a simulačních úloh, řídicí systém REX (kompatibilní se systémem Matlab-Simulink) pro řízení experimentů v pevném reálném čase, vizualizační systém Genesis a WebHMI pro tvorbu a běh vzdálené vizualizace přes Internet. Navržené řešení cíleně využívá průmyslových standardů HTTP, TCP/IP, ActiveX, DCOM, OPC, ASP.NET a umožňuje tvořit a ukládat do databáze experimenty různé složitosti a obtížnosti, v komplexních úlohách může uživatel posílat na server své řídicí algoritmy. V závěru práce jsou naznačeny možnosti dalšího budoucího vývoje laboratoře.

Abstrakt v češtině

V práci je navržena otevřená architektura laboratoře použitá při realizaci vzdálené a virtuální laboratoře na KKY FAV ZČU v Plzni, umožňující rozšiřovat počet řídicích stanic, počet zařazených experimentů a začleňovat další programové systémy. Navržená architektura vzájemně integruje několik programových systémů určených pro realizaci konkrétních úloh: Matlab, Simulink a Matlab Web Server pro řešení výpočetně náročných a simulačních úloh, řídicí systém REX (kompatibilní se systémem Matlab-Simulink) pro řízení experimentů v pevném reálném čase, vizualizační systém Genesis a WebHMI pro tvorbu a běh vzdálené vizualizace přes Internet. Navržené řešení cíleně využívá průmyslových standardů HTTP, TCP/IP, ActiveX, DCOM, OPC, ASP.NET a umožňuje tvořit a ukládat do databáze experimenty různé složitosti a obtížnosti, v komplexních úlohách může uživatel posílat na server své řídicí algoritmy. V závěru práce jsou naznačeny možnosti dalšího budoucího vývoje laboratoře.

Detail publikace

Název: Vzdálené a virtuální laboratoře pro výuku automatického řízení
Autor: Balda, P.
Název - česky: Vzdálené a virtuální laboratoře pro výuku automatického řízení
Jazyk publikace: česky
Datum vydání: 26.10.2005
Rok vydání: 2005
Typ publikace: Vysokoškolská kvalifikační práce (dizertační, habilitační)
Strana: 110
Místo vydání: Plzeň
Datum: 26.10.2005
Univerzita, škola: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic
/ /

Klíčová slova

automatic control, virtual laboratory, PID controller

BibTeX

@PHDTHESIS{BaldaP_2005_Vzdalenea,
 author = {Balda, P.},
 title = {Vzd\'{a}len\'{e} a virtu\'{a}ln\'{i} laborato\v{r}e pro v\'{y}uku automatick\'{e}ho \v{r}\'{i}zen\'{i}},
 year = {2005},
 address = {Plze\v{n}},
 pages = {110},
 school = {University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic},
 url = {http://www.kky.zcu.cz/en/publications/BaldaP_2005_Vzdalenea},
}